Funkcionalnosti koje su vam važne

Fakturko je fokusiran na sve funkcionalnosti koje su vam potrebne za digitalno poslovanje - na jednom mjestu. Niže su navedene osnovne cjeline sustava.

Avansne, standardne, storno, fiskalne fakture te e-računi

U Fakturku možeš izraditi običnu fakturu, fiskalnu, eračun te storno fakturu. Osim toga, podržane su i avansne fakture sa izradom finalne avansne fakture koja automatski stornira prethodne i ispisuje preostale iznose uplate.

Saznaj više
Tipovi faktura
Dorađeno
Ažurirano sučelje ulaznih faktura

Ulazne fakture - troškovi

U Fakturku možeš izraditi ulazne fakture koje predstavljaju tvoje troškove. Moguće je unijeti dobavljače, a unos ulaznih faktura sadrži jednake značajke kao i unos izlaznih faktura. Omogućen je unos proizvoda/usluga sa cijenama, mješovitim stopama PDV-a te rabatima. U fakturu možete unijeti i vanjske dokumente - npr. originalni račun u PDF-u ili slikan mobitelom, pa se na jednom mjestu na lagan način može pronaći i sva ulazna dokumentacija.

Saznaj više

Funkcionalnosti koje olakšavaju izradu i praćenje faktura

U Fakturka smo ugradili puno funkcionalnosti koje ubrzvavaju izradu izlaznih faktura.
Neke od njih su i:

Automatski brojač sljedeće fakture
Miješane stope PDV-a na razini usluge/proizvoda
Rabat na razini pojedinog proizvoda / usluge
Jednostavna fiskalizacija i kreiranje eračuna
Fakturko kao pokretna blagajna - moguć ispis računa na POS printerima
Jednostavna evidencija uplate/isplate; praćenje prosječnog vremena za naplatu/plaćanje i druge statistike
Slanje faktura na e-mail klijenta direktno iz Fakturka; moguće istovremeno slanje na više mail adresa
Pregled fakture u PDF-u, prije spremanja
Višejezične fakture: Njemački i Engleski jezik
Višejezične valute: Euri, Kune (za fakture dodane u 2023. godini), Dolari, Funte
Icon