Opći uvjeti korištenja

Zadnje ažurirano 21.01.2024.
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
1. Vlasništvo i autorska prava

1.1 Fakturko je online sustav za vođenje poslovanja u vlasništvu tvrtke Revoloop d.o.o., Ostrogovićeva 3, Zagreb, OIB: 85883135279 (u nastavku Revoloop). Fakturko je namijenjen poduzećima, obrtima, udrugama i svim poslovnim subjektima (u nastavku „Korisnik“).

1.2 Sadržaj, programsko rješenje, izvorni kod i usluge koje pruža Fakturko zaštićeni su autorskim pravima i pravom vlasništva čiji je nositelj Revoloop te se ne smiju reproducirati, distribuirati ili koristiti u bilo koje komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog pristanka Revoloopa.

1.3 Informacije, dokumenti i podaci objavljeni na internetskoj stranici www.fakturko.hr ili u aplikaciji app.fakturko.net smiju se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

1.4 Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja Fakturka ili bilo kojeg njegovog dijela bez pismenog pristanka Revoloopa. U slučaju pisanog pristanka Revoloopa, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili brand.

2. Uvjeti i obaveze korisnika
2.1 Uvjeti i obaveze svih korisnika

2.1.1 Korištenjem sadržaja internetske stranice i/ili aplikacije Fakturko korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove internetske stranice i/ili aplikacije te prihvaća koristiti sadržaj Fakturka isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.1.2 Korisnik je dužan prije korištenja aplikacije provesti postupak registracije, u kojem se identificira i prihvatiti Opće uvjete korištenja označavanjem kvadratića ispred teksta „Prihvaćam Opće uvjete korištenja“.

2.1.3 Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja, Korisnik se slaže i prihvaća Opće uvjete korištenja sustava Fakturko. Opći uvjeti korištenja se mogu promijeniti tijekom trajanja usluge, o čemu će korisnik biti obaviješten. Ako se Korisnik ne slaže s novim Općim uvjetima korištenja, ima pravo odustati od korištenja usluge kontaktiranjem korisničke podrške. Ako Korisnik nastavi koristiti sustav nakon primljene obavijesti o promjeni Općih uvjeta korištenja smatrat će se da se slaže s promijenjenim uvjetima.

2.1.4 Korisnik mora ispunjavati tehničke i radne uvjete koji su potrebni za učinkovito i sigurno korištenje Fakturka, što uključuje pouzdan pristup internetu, programsku i hardversku opremu za korištenje interneta te moderan internetski preglednik.

2.1.5 Korisnik mora sam osigurati uvjete iz točke 2.1.4 Općih uvjeta korištenja. Revoloop nema nikakve obaveze ni odgovornosti prema opremi, uslugama, proizvodima ili računalnim programima koji spadaju u okvir uvjeta koje mora ispuniti Korisnik.

2.1.6 Revoloop ne odgovara za pravilan i siguran rad sustava Fakturko, ako Korisnik ne ispunjava uvjete iz točke 2.1.4 Općih uvjeta korištenja.

2.1.7 Korisnik je dužan pažljivo pregledati sve dokumente nakon njihovog kreiranja u Fakturku. Ovaj pregled obuhvaća sve pravne tekstove, broj računa, napomene o PDV-u, i slične elemente kako bi se osigurala potpuna ispravnost.

2.1.7.1 U slučaju bilo kakvih neusklađenosti s knjigovodstvenim i zakonskim propisima ili potrebama tvrtke je dužan odmah poduzeti mjere kako bi ispravio dokumente. U slučaju da mu sustav ne dozvoljava samostalan ispravak, korisnik je obavezan odmah kontaktirati korisničku podršku Fakturka.

2.1.7.2 Revoloop se odriče odgovornosti od bilo kakve štete koja je nastala tijekom ili zbog nemogućnosti ispravka problema.

2.1.8 Korisnik je odgovoran za održavanje ispravnosti nizova brojeva računa kao i za praćenje vremena u kojem se računi izdaju kako bi se izbjegle moguće nepravilnosti ili ponavljanje brojeva računa.

2.1.9 Korisnik je odgovoran za ispravnost i usklađenost svojih izrađenih dokumenata.

2.1.10 Objavljivanjem ili učitavanjem bilo koje vrste datoteka ili sadržaja Korisnik prihvaća da je u potpunosti odgovoran za takav sadržaj i za bilo kakvu štetu ili odgovornost koja proizlazi iz tog sadržaja. Korisnikova odgovornost primjenjuje se bez obzira na vrstu sadržaja i je li izvorni autor ili vlasnik sadržaja.

2.1.11 Korisnik je dužan čuvati kopije svih izdanih dokumenata van sustava Fakturko.

2.2 Dodatni uvjeti i obaveze korisnika fiskalizacije

2.2.1 Usluga fiskalizacije je dostupna samo Korisnicima koji su zakupili, odnosno koriste Veliki mjesečni ili godišnji paket Fakturka.

2.2.2 Korisnik koji želi koristiti fiskalizaciju u sustavu Fakturko dužan je dostaviti digitalni certifikat, šifru certifikata te interni akt koji sadrži podatke o poslovnom prostoru, naplatnim uređajima i operaterima kako bi mu se ista omogućila.

2.2.3 Prije izdavanja prvog fiskalnog računa, korisnik je obavezan u postavkama dodati:

 • poslovni prostor (ili više njih ako postoje) te naplatni uređaj (ili više njih ako postoje) unutar poslovnog prostora.
 • ime i prezime operatera, njegov OIB i oznaku

2.2.4 Korisnik je odgovoran za nabavu te ispravnost i točnost podataka iz točke 2.2.2 i 2.2.3.

2.2.5 Revoloop će Korisniku aktivirati fiskalizaciju na korisničkom računu u roku od 48 sati od dostavljenih podataka iz točke 2.

2.2.6 Kod izdavanja fiskalnih faktura, korisnik je dužan temeljito provjeravati sve pravne elemente koje fiskalne fakture zahtijevaju te redovito pratiti i provjeravati izrađene fakture skeniranjem koda na stranicama Porezne uprave.

2.3 Dodatni uvjeti i obaveze korisnika e-računa

2.3.1 Usluga izrade, slanja i primanja e-Računa dostupna samo Korisnicima koji su zakupili, odnosno koriste Veliki mjesečni ili godišnji paket Fakturka.

2.3.2 Revoloop nudi uslugu e-računa u suradnji s tvrtkom Pondi d.o.o. (OIB: 62781739468, Ostravska 8, Split) - ePoslovanje.

2.3.3 Korisnik koji želi koristiti uslugu e-Računa dužan je prvo se registrirati na web stranici ePoslovanja, a nakon registracije upisati dobiveni API ključ u postavke Fakturka.

2.3.4 Uvjeti korištenja ePoslovanja se razlikuju od ovih Općih uvjeta korištenja te Revoloop nije ovlašten mijenjati, ažurirati ili potvrditi njihove uvjete te nema nikakvu odgovornost prema njima kao ni prema uslugama koje pružaju.

2.3.5 Revoloop nije odgovoran ni izravno ni neizravno za bilo kakvu štetu uzrokovanu ili navodno uzrokovanu uporabom bilo kojeg sadržaja, proizvoda ili usluge ePoslovanja ili oslanjanja na njih.

3. Korištenje i plaćanje

3.1 Korištenje sustava Fakturko se naplaćuje. Za korištenje sustava Korisnik mora plaćati mjesečnu/godišnju naknadu ovisno o odabranom paketu, osim u slučaju da koristi besplatni paket.

3.2. Mjesečna/godišnja naknada određena je cjenikom koji je objavljen na internetskoj stranici www.fakturko.hr. Revoloop cjenikom određuje cijenu dodatnih usluga ili pristupa u Fakturku.

3.3 Revoloop ima pravo u bilo kojem trenutku mijenjati cjenik uzimajući u obzir tržišne uvjete i kretanje cijena.

3.4 Korisnik će dobiti ponudu na temelju koje treba platiti uslugu do datuma naznačenog na ponudi nakon čega će mu biti aktiviran paket te izdana faktura.

3.5 U slučaju da Korisnik nije platio po ponudi do datuma naznačenog na njoj, smatrat će se da je nije prihvatio te će se ponuda poništiti.

3.6 U slučaju da Korisnik zatraži deaktivaciju računa, njegovi podaci će se čuvati u sustavu 90 dana nakon deaktivacije. Nakon isteka 90 dana, podaci se trajno brišu iz sustava.

3.7 Korisnik ima mogućnost ponovo aktivirati račun do 90 dana nakon deaktivacije uz naknadu koja se obračunava prema cjeniku.

3.8 Registrirani Fakturko korisnički račun je vezan uz jedan subjekt (jedan OIB) koji se upisuje prilikom registracije na sustav.

3.9 Revoloop ima pravo bilo kojem Korisniku odbiti uslugu u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga.

3.10 Revoloop ima pravo privremeno ili trajno ukloniti pojedine funkcionalnosti paketa bez prethodne najave.

4. Neovlaštena korištenja sustava Fakturko

4.1 Korisnik može koristiti sustav Fakturko samo za vođenje poslovnih i financijskih podataka poslovnog subjekta. Svaka druga uporaba sustava je zabranjena.

4.2 Kod korištenja Fakturka izričito je zabranjeno:

 • Objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo kakve informacije, teme ili materijale koji su ilegalni, lažni, uvredljivi ili rasprostranjeni u rasnoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj netoleranciji,
 • Objavljivati reklamne poruke, zahtjeve, lančana pisma, piramidalne sheme, mogućnosti ulaganja ili sheme te druge obavijesti o oglašavanju,
 • Zloupotrijebiti, prijetiti ili na neki drugi način kršiti prava drugih,
 • Prenijeti drugi sadržaj Fakturka koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva ili na neki drugi način omogućiti pristup takvom sadržaju, osim ako je takav prijenos pravilno dogovoren s Revoloopom,
 • Upotrijebiti materijale ili informacije, uključujući fotografije dostupne putem Fakturka na bilo koji način koji krši autorska prava, zaštitne znakove, patente, poslovne tajne ili druga prava Revoloopa, ostalih korisnika sustava ili trećih strana,
 • Prenositi datoteke i drugi sadržaj u Fakturka koji sadrže viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, korumpirane datoteke ili druge slične programe ili podatke koji bi mogli štetiti radu Fakturka, opreme na kojoj ili s kojom sustav funkcionira,
 • Namjerno ili nenamjerno na bilo koji način štetiti Fakturku što uzrokuje slabiji rad, nepravilno upravljanje, ograničeni rad ili nefunkcioniranje sustava,
 • Stvoriti i koristiti lažne identitete svrhu obmanjivanja drugih, posebno Revoloopa i korisničke podrške,
 • Bez pisanog dopuštenja tvrtke Revoloop, prikupljati informacije ili koristiti informacije o korištenoj tehnologiji, idejama o kojima je riječ, korištenim pristupima i bilo kojem drugom sadržaju Fakturka koji bi se mogao koristiti u drugim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama ili proizvodima,
 • Upotrebljavati Fakturka za ilegalne ili neovlaštene svrhe,
 • Na bilo koji način zaobilaziti ograničenja pojedinih paketa te sigurnosnih značajki.

4.3 U slučaju kršenja zabrana iz stavka 4.2 Općih uvjeta korištenja, Revoloop ima pravo trajno zabraniti pristup računu Korisnika bez upozorenja. Tada Korisnik nema pravo na povrat unaprijed uplaćenih sredstava za korištenje sustava Fakturko.

5. Rad Fakturka

5.1 Revoloop osigurava nesmetano korištenje Fakturka, osim u sljedećim slučajevima:

 • Kada Korisnik ne ispunjava uvjete iz točke 2 „Uvjeti i obaveze korisnika“,
 • U predviđenim i nepredviđenim terminima za održavanje sustava,
 • Nadogradnje softvera ili hardvera potrebnog za rad Fakturka,
 • Neuspješnog internetskog povezivanja,
 • Više sile.

5.2 Revoloop će obavijestiti Korisnika ako će planirano održavanje potrajati dulje od 8 sati, najmanje 6 sati prije provedbe održavanja.

6. Korisnička podrška

6.1 Korisnik ima pravo na pomoć pri korištenju Fakturka kroz Korisničku podršku u aplikaciji.

6.2 Revoloop pruža pomoć putem korisničke podrške radnim danima od 08:00h do 19:00h.

6.3 Revoloop Korisniku osigurava, ako je moguće, uklanjanje pogrešaka koje onemogućuju pravilno korištenje funkcija sustava. Revoloop će odgovoriti na sve prijavljene pogreške u roku od 24 sata radnim danom, ili 48 sati kada je greška prijavljena tijekom vikenda.

7. Odricanje od odgovornosti

7.1 Korisnik koristi Fakturka, uključujući softver, sadržaj i usluge dostupne putem sustava na vlastitu odgovornost i bez ikakvog jamstva od strane Revoloopa.

7.2 Revoloop se u potpunosti odriče odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku ili trećim osobama, a koja:

 • je povezana s korištenjem ili zlouporabom sadržaja i usluga Fakturka, bila ona imovinska ili neimovinska, posredna ili neposredna
 • proizlazi iz toga da se Korisnik ili treća osoba u svom poslovanju oslonio na informacije i usluge objavljene na web stranici ili u aplikaciji Fakturka
 • Korisniku ili trećim osobama može nastati zbog neadekvatnosti sustava za poslovne potrebe Korisnika, pogrešaka u radu sustava te zbog nedostupnosti sustava izazvanog tehničkim poteškoćama.

7.3 Revoloop nije odgovoran Korisniku za štetu u slučaju da dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene ili bilo koje druge zlouporabe, posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

7.4 Revoloop se odriče svih eventualnih šteta i odgovornosti koje mogu proizaći iz nepravilno unesenih podataka u dokumentima.

7.5 Revoloop ne jamči da će korištenje Fakturka u svakom trenutku biti neprekinuto, pravodobno, sigurno ili bez pogrešaka, niti da će rezultati koji se mogu dobiti korištenjem biti točni ili pouzdani.

7.6 Sav materijal i informacije na web-lokaciji fakturko.hr i u sustavu Fakturko predviđeni su samo za opće informacije i ne treba se na njih pozivati ili ih koristiti kao jedinu osnovu za donošenje odluka bez konzultacija s primarnim, točnijim, potpunijim ili pravovremenim izvorima informacija. Svako oslanjanje na točnost materijala i informacija je na vlastitu odgovornost.

7.7. Revoloop će poduzeti razumne mjere u svrhu zaštite i sigurnosnog pohranjivanja podataka korisnika Fakturka na poslužitelju (antivirusna zaštita, backup). Revoloop nije odgovoran za podatke korisnika Fakturka koji se nalaze na disku servera, prenose putem elektronske pošte i slično. Korisnici Fakturka snose isključivu odgovornost za nezavisno sigurnosno pohranjivanje podataka vlastitih podataka smještenih na serveru.

7.8. S obzirom na javnu prirodu Interneta sve podatke treba smatrati javno dostupnima, te važne i/ili privatne podatke korisnici Fakturka treba posebno zaštititi od čitanja od strane neovlaštenih osoba.
Revoloop ne snosi nikakvu odgovornost za:

 • zaštitu privatnosti elektronske pošte i/ili drugih informacija pohranjenih na serveru, prenošenih putem Interneta i/ili bilo koje druge kompjuterske mreže koju korisnik Fakturka koristi
 • bilo kakve promjene/gubitke podataka korisnika Fakturka na serveru u slučaju hakerskog napada ili neovlaštenog korištenja pristupne lozinke.
 • Revoloop ne daje nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za uslugu koju pruža te isključuje bilo kakvu naknadu štete nastale uporabom usluge ili nemogućnošću da uslugu koristi.
 • Korisnik Fakturka se prihvaćanjem ovih pravila korištenja obvezuje da će isključiti odgovornost Revoloopa u odnosu na bilo kakav zahtjev za odštetom od treće strane koji bi bio posljedica pohrane nelegalnih i/ili štetnih materijala na poslužitelju te da će mu nadoknaditi svaki iznos koji pružatelj plati trećim osobama zbog nastale štete.

8. Besplatno probno razdoblje od 30 dana

8.1 Korisnik ima pravo na besplatni probni period u trajanju od 30 dana. Podaci koje Korisnik unese u sustav bit će mu dostupni dok god ne obriše korisnički račun.

8.2 Korisnik može odabrati jedan od paketa ponuđenih u postavkama aplikacije u bilo kojem trenutku nakon registracije. Nakon odabira paketa Korisnik će primiti ponudu po kojoj mora platiti uslugu do datuma naznačenog na ponudi nakon čega će mu se izdati faktura.

8.3 Ako Korisnik nije odabrao ni jedan paket, nakon isteka testnog perioda sustav će ga automatski prebaciti na besplatni paket u trajanju od godinu dana.

8.4 Vraćanje pristupa računu moguće je kontaktiranjem korisničke podrške na podrska@fakturko.hr najviše 90 dana nakon isteka probnog roka. 90 dana nakon isteka probnog perioda račun i svi podaci se trajno brišu iz sustava.

9. Kršenje Općih uvjeta korištenja

9.1 Ako Korisnik krši Opće uvjete korištenja, Revoloop može, bez upozorenja, privremeno ili trajno onemogućiti Korisniku korištenje Fakturka.

9.2 Kada je pristup privremeno ili trajno onemogućen zbog kršenja Općih uvjeta korištenja, Korisnik nema pravo na naknadu za period u kojem nije mogao koristiti Fakturka, kao ni na povrat već uplaćenih sredstava.

10. Prekid korištenja sustava Fakturko

10.1 Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti s korištenjem Fakturka i zatražiti trajno brisanje računa i svih njegovih podataka kontaktiranjem Korisničke podrške na podrska@fakturko.hr.

10.2 U slučaju prekida korištenja Fakturka prije isteka plaćenog perioda Korisnik nema pravo na povrat već uplaćenih sredstava.

10.3 Nakon prekida korištenja račun će biti aktivan do isteka plaćenog perioda, a podaci će se čuvati u sustavu 90 dana nakon deaktivacije, osim u slučaju da Korisnik zatraži raniju deaktivaciju i brisanje podataka.

10.4 U slučaju da Revoloop smatra da su na bilo koji način povrijeđena njegova prava od strane Korisnika ili se Korisnik ne pridržava ovih Općih uvjeta korištenja, ima pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave zabraniti pristup Korisniku i njegovom računu.

11. Prikupljanje i zaštita osobnih podataka

11.1 Fakturko je namijenjen za vođenje poslovnih podataka poslovnih subjekata i ne zahtjeva osobne podatke za rad, osim ako su oni dio podataka o poslovnom subjektu ili potrebni za registraciju.
Osobni podaci Korisnika koji se čuvaju su:

 • ime i prezime Korisnika
 • elektronska adresa Korisnika
 • broj telefona Korisnika

11.2 Korisnik izjavljuje i potvrđuje da je upoznat s pravom na pregled, kopiranje, ažuriranje, ispravljanje, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega u skladu s odredbama članaka 5., 6., 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, Narodne novine br.103/03,118/06, 41/08 i 130/11 i 106/2012.

11.3 Upravitelj osobnih podataka prikuplja, upravlja, obrađuje i koristi osobne podatke iz točke 11.1 ovog poglavlja u svrhu pružanja online sustava Fakturko, između ostalog, na primjer:

 • Za identifikaciju Korisnika prilikom registracije u Fakturku i identifikaciju Korisnika prilikom svakog korištenja Fakturka s ciljem da bi Korisniku pružili višu razinu sigurnosti i vjerodostojnosti podataka u Fakturku te pouzdan način komunikacije s korisničkom podrškom i/ili drugim korisnicima putem Fakturka.
 • Omogućiti dodatno, za osnovno korištenje Fakturka, opcionalne funkcije ili funkcije povezane s korisničkim profilom (npr. za promjenu korisničke lozinke).
 • Obavijestiti Korisnike putem elektronske pošte u slučaju da Revoloop smatra da je takva komunikacija s korisnicima učinkovitija ili prikladnija od komunikacije putem sustava “Korisnička podrška”.
 • Za informiranje Korisnika od strane Revoloopa, npr. u vezi s proizvodima i uslugama, Revoloop neće proslijediti prikupljene osobne podatke trećim stranama. Prihvaćanjem Općih uvjeta, Korisnik izričito dopušta Revoloopu prikupljanje i obradu osobnih podataka u opsegu i svrsi navedenim u ovim Općim uvjetima.

11.4 Revoloop će koristiti mjere potrebne za zaštitu pohranjenih podataka kako bi onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

11.5 Revoloop može otkriti podatke Korisnika samo na temelju sudske odluke ili pisanog zahtjeva državnog tijela koje ima ovlaštenje za pregled informacija.

11.6 Podaci se u sustavu Fakturko čuvaju do 90 dana nakon deaktivacije računa, osim u slučaju da Korisnik zatraži brisanje podataka ranije.

12. Valjanost i izmjena Općih uvjeta korištenja

12.1 Revoloop objavljuje važeće Opće uvjete korištenja i/ili izmjene Općih uvjeta korištenja na internetskoj stranici www.fakturko.hr. Korisnik može zatražiti od Revoloopa da mu omogući pristup Općim uvjetima korištenja koji su bili na snazi određeno vremensko razdoblje i više nisu važeći, ali samo za razdoblje nakon datuma registracije Korisnika.

12.2 Revoloop ima pravo ažuriranja, izmjene ili zamjene bilo kojeg dijela ovih Općih uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne najave, ali će o tome obavijestiti Korisnika. U slučaju da Korisnik nastavi koristiti sustav Fakturko nakon promjene, smatrat će se da je prihvatio nove Opće uvjete korištenja. Sve nove usluge, značajke, alati i sadržaji koji se dodaju u bilo koje kasnije vrijeme podliježu ovim Općim uvjetima korištenja.

12.3 Opći uvjeti i njihove izmjene, dopune ili ažuriranja stupaju na snagu s datumom koji odredi Revoloop, a koji je naveden u točki 13.3.

13. Salvatorna klauzula

13.1 U slučaju da je bilo koja točka ovih Općih uvjeta korištenja utvrđena kao nezakonita, poništena ili neprovediva, takva će se odredba ipak provoditi u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, a neizvršivi dio ovih Uvjeta korištenja smatrat će se nevažećim; takvo određivanje ne utječe na valjanost i provedivost ostalih točaka Općih uvjeta korištenja.

14. Završne odredbe

14.1 Za tumačenje Općih uvjeta, a u slučaju da određeno pitanje nije regulirano Općim uvjetima korištenja, primjenjuje se zakon Republike Hrvatske.

14.2 Za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz korištenja Fakturka ili njegove uporabe nadležan je sud u Zagrebu.

14.3 Za korisnike registrirane do 21.01.2024. ovi Opći uvjeti korištenja primjenjuju se od 21.02.2024., a za korisnike registrirane nakon 21.01.2024., primjenjuju se odmah.


Icon
Icon