OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

1. Vlasništvo i autorska prava

1.1 Fakturko je online sustav za vođenje poslovanja u vlasništvu tvrtke Revoloop d.o.o., Ostrogovićeva 3, Zagreb, OIB: 85883135279 (u nastavku Revoloop). Fakturko je namijenjen poduzećima, obrtima, udrugama i svim poslovnim subjektima (u nastavku „Korisnik“).

1.2 Sadržaj, programsko rješenje, izvorni kod i usluge koje pruža Fakturko zaštićeni su autorskim pravima i pravom vlasništva čiji je nositelj Revoloop te se ne smiju reproducirati, distribuirati ili koristiti u bilo koje komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog pristanka Revoloopa.

1.3 Informacije, dokumenti i podaci objavljeni na internetskoj stranici www.fakturko.hr ili u aplikaciji app.fakturko.net smiju se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

1.4 Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja Fakturka ili bilo kojeg njegovog dijela bez pismenog pristanka Revoloopa.
U slučaju pisanog pristanka Revoloopa, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili brand.

2. Uvjeti korisnika

2.1 Korištenjem sadržaja internetske stranice i/ili aplikacije Fakturko korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove internetske stranice i/ili aplikacije te prihvaća koristiti sadržaj Fakturka isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.2 Korisnik je dužan prije korištenja aplikacije provesti postupak registracije, u kojem se identificira i prihvatiti Opće uvjete korištenja označavanjem kvadratića ispred teksta „Prihvaćam Opće uvjete korištenja“.

2.3 Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja, Korisnik se slaže i prihvaća Opće uvjete korištenja sustava Fakturko. Opći uvjeti korištenja se mogu promijeniti tijekom trajanja usluge, o čemu će korisnik biti obaviješten najmanje 30 dana unaprijed. Ako se Korisnik ne slaže s novim Općim uvjetima korištenja, ima pravo odustati od korištenja usluge kontaktiranjem korisničke podrške. Ako Korisnik nastavi koristiti sustav nakon primljene obavijesti o promjeni Općih uvjeta korištenja smatrat će se da se slaže s promijenjenim uvjetima.

2.4 Korisnik mora ispunjavati tehničke i radne uvjete koji su potrebni za učinkovito i sigurno korištenje Fakturka, što uključuje pouzdan pristup internetu, programsku i hardversku opremu za korištenje interneta te moderan internetski preglednik.

2.5 Korisnik mora sam osigurati uvjete iz točke 2.4 Općih uvjeta korištenja. Revoloop nema nikakve obaveze ni odgovornosti prema opremi, uslugama, proizvodima ili računalnim programima koji spadaju u okvir uvjeta koje mora ispuniti Korisnik.

2.6 Revoloop ne odgovara za pravilan i siguran rad sustava Fakturko, ako Korisnik ne ispunjava uvjete iz točke 2.4 Općih uvjeta korištenja.

3. Korištenje i plaćanje

3.1 Korištenje sustava Fakturko se naplaćuje. Za korištenje sustava Korisnik mora plaćati mjesečnu/godišnju naknadu ovisno o odabranom paketu, osim u slučaju da koristi besplatni paket.

3.2. Mjesečna/godišnja naknada određena je cjenikom koji je objavljen na internetskoj stranici www.fakturko.hr. Revoloop cjenikom određuje cijenu dodatnih usluga ili pristupa u Fakturku.

3.3 Revoloop ima pravo mijenjati cjenik uzimajući u obzir tržišne uvjete i kretanje cijena. Korisnik će biti obaviješten o promijeni cijene najmanje 15 dana prije promjene.

3.4 Korisnik će dobiti ponudu na temelju koje treba platiti uslugu do datuma naznačenog na ponudi nakon čega će mu biti aktiviran paket te izdana faktura.

3.5 U slučaju da Korisnik nije platio po ponudi do datuma naznačenog na njoj, smatrat će se da je nije prihvatio te će se ponuda poništiti.

3.6 U slučaju da Korisnik zatraži deaktivaciju računa, njegovi podaci će se čuvati u sustavu 90 dana nakon deaktivacije. Nakon isteka 90 dana, podaci se trajno brišu iz sustava.

3.7 Korisnik ima mogućnost ponovo aktivirati račun do 90 dana nakon deaktivacije uz naknadu koja se obračunava prema cjeniku.

3.8 Registrirani Fakturko korisnički račun je vezan uz jedan subjekt (jedan OIB) koji se upisuje prilikom registracije na sustav.

4. Neovlaštena korištenja sustava Fakturko

4.1 Korisnik može koristiti sustav Fakturko samo za vođenje poslovnih i financijskih podataka poslovnog subjekta. Svaka druga uporaba sustava je zabranjena.

4.2 Kod korištenja Fakturka izričito je zabranjeno:

 • Objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo kakve informacije, teme ili materijale koji su ilegalni, lažni, uvredljivi ili rasprostranjeni u rasnoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj netoleranciji,
 • Objavljivati reklamne poruke, zahtjeve, lančana pisma, piramidalne sheme, mogućnosti ulaganja ili sheme te druge obavijesti o oglašavanju,
 • Zloupotrijebiti, prijetiti ili na neki drugi način kršiti prava drugih,
 • Prenijeti drugi sadržaj Fakturka koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva ili na neki drugi način omogućiti pristup takvom sadržaju, osim ako je takav prijenos pravilno dogovoren s Revoloopom,
 • Upotrijebiti materijale ili informacije, uključujući fotografije dostupne putem Fakturka na bilo koji način koji krši autorska prava, zaštitne znakove, patente, poslovne tajne ili druga prava Revoloopa, ostalih korisnika sustava ili trećih strana,
 • Prenositi datoteke i drugi sadržaj u Fakturka koji sadrže viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, korumpirane datoteke ili druge slične programe ili podatke koji bi mogli štetiti radu Fakturka, opreme na kojoj ili s kojom sustav funkcionira,
 • Namjerno ili nenamjerno na bilo koji način štetiti Fakturku što uzrokuje slabiji rad, nepravilno upravljanje, ograničeni rad ili nefunkcioniranje sustava,
 • Stvoriti i koristiti lažne identitete svrhu obmanjivanja drugih, posebno Revoloopa i korisničke podrške
 • Bez pisanog dopuštenja tvrtke Revoloop, prikupljati informacije ili koristiti informacije o korištenoj tehnologiji, idejama o kojima je riječ, korištenim pristupima i bilo kojem drugom sadržaju Fakturka koji bi se mogao koristiti u drugim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

4.3 U slučaju kršenja zabrana iz stavka 4.2 Općih uvjeta korištenja, Revoloop ima pravo trajno zabraniti pristup računu Korisnika. Tada Korisnik nema pravo na povrat unaprijed uplaćenih sredstava za korištenje sustava Fakturko.

5. Rad Fakturka

5.1 Revoloop osigurava nesmetano korištenje Fakturka, osim u sljedećim slučajevima:

 • Kada Korisnik ne ispunjava uvjete iz točke 2 „Uvjeti korisnika“,
 • U predviđenim i nepredviđenim terminima za održavanje sustava,
 • Nadogradnje softvera ili hardvera potrebnog za rad Fakturka,
 • Neuspješnog internetskog povezivanja,
 • Više sile.

5.2 Revoloop će obavijestiti Korisnika ako će planirano održavanje potrajati dulje od 8 sati, najmanje 6 sati prije provedbe održavanja.

6. Korisnička podrška

6.1 Korisnik ima pravo na pomoć pri korištenju Fakturka kroz Korisničku podršku u aplikaciji.

6.2 Revoloop pruža pomoć putem korisničke podrške radnim danima od 08:00h do 19:00h.

6.3 Revoloop Korisniku osigurava uklanjanje pogrešaka koje onemogućuju pravilno korištenje funkcija sustava. Revoloop će odgovoriti na sve prijavljene pogreške u roku od 24 sata radnim danom, ili 48 sati kada je greška prijavljena tijekom vikenda.

7. Odricanje od odgovornosti

7.1 Korisnik koristi Fakturka, uključujući softver, sadržaj i usluge dostupne putem sustava na vlastitu odgovornost.

7.2 Revoloop se u potpunosti odriče odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku ili trećim osobama, a koja:

 • je povezana s korištenjem ili zlouporabom sadržaja i usluga Fakturka, bila ona imovinska ili neimovinska, posredna ili neposredna
 • proizlazi iz toga da se Korisnik ili treća osoba u svom poslovanju oslonio na informacije i usluge objavljene na web stranici ili u aplikaciji Fakturka
 • Korisniku ili trećim osobama može nastati zbog neadekvatnosti sustava za poslovne potrebe Korisnika, pogrešaka u radu sustava te zbog nedostupnosti sustava izazvanog tehničkim poteškoćama.

7.3 Revoloop nije odgovoran Korisniku za štetu u slučaju da dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene ili bilo koje druge zlouporabe, posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

8. Besplatno probno razdoblje od 30 dana

8.1 Korisnik ima pravo na besplatni probni period u trajanju od 30 dana. Podaci koje Korisnik unese u sustav biti će mu dostupni dok god ne obriše korisnički račun.

8.2 Korisnik može odabrati jedan od paketa ponuđenih u postavkama aplikacije u bilo kojem trenutku nakon registracije. Nakon odabira paketa Korisnik će primiti ponudu po kojoj mora platiti uslugu do datuma naznačenog na ponudi nakon čega će mu se izdati faktura.

8.3 Ako Korisnik nije odabrao ni jedan paket, nakon isteka testnog perioda sustav će ga automatski prebaciti na besplatni paket u trajanju od godinu dana.

8.4 Vraćanje pristupa računu moguće je kontaktiranjem korisničke podrške na podrska@fakturko.hr najviše 90 dana nakon isteka probnog roka. 90 dana nakon isteka probnog perioda račun i svi podaci se trajno brišu iz sustava.

9. Kršenje Općih uvjeta korištenja

9.1 Ako Korisnik krši Opće uvjete korištenja, Revoloop može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, privremeno ili trajno onemogućiti Korisniku korištenje Fakturka.

9.2 Kada je pristup privremeno ili trajno onemogućen zbog kršenja Općih uvjeta korištenja, Korisnik nema pravo na naknadu za period u kojem nije mogao koristiti Fakturka, kao ni na povrat već uplaćenih sredstava.

10. Prekid korištenja sustava Fakturko

10.1 Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti s korištenjem Fakturka i zatražiti trajno brisanje računa i svih njegovih podataka kontaktiranjem Korisničke podrške na podrska@fakturko.hr.

10.2 U slučaju prekida korištenja Fakturka prije isteka plaćenog perioda Korisnik nema pravo na povrat već uplaćenih sredstava.

10.3 Nakon prekida korištenja račun će biti aktivan do isteka plaćenog perioda, a podaci će se čuvati u sustavu 90 dana nakon deaktivacije, osim u slučaju da Korisnik zatraži raniju deaktivaciji i brisanje podataka.

11. Prikupljanje i zaštita osobnih podataka

11.1 Fakturko je namijenjen za vođenje poslovnih podataka poslovnih subjekata i ne zahtjeva osobne podatke za rad, osim ako su oni dio podataka o poslovnom subjektu ili potrebni za registraciju.
Osobni podaci Korisnika koji se čuvaju su:

 • ime i prezime Korisnika
 • elektronska adresa Korisnika
 • broj telefona Korisnika

11.2 Korisnik izjavljuje i potvrđuje da je upoznat s pravom na pregled, kopiranje, ažuriranje, ispravljanje, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega u skladu s odredbama članaka 5., 6., 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, Narodne novine br.103/03,118/06, 41/08 i 130/11 i 106/2012.

11.3 Upravitelj osobnih podataka prikuplja, upravlja, obrađuje i koristi osobne podatke iz točke 11.1 ovog poglavlja u svrhu pružanja online sustava Fakturko, između ostalog, na primjer:

 • Za identifikaciju Korisnika prilikom registracije u Fakturku i identifikaciju Korisnika prilikom svakog korištenja Fakturka s ciljem da bi Korisniku pružili višu razinu sigurnosti i vjerodostojnosti podataka u Fakturku te pouzdan način komunikacije s korisničkom podrškom i/ili drugim korisnicima putem Fakturka.
 • Omogućiti dodatno, za osnovno korištenje Fakturka opcionalne funkcije ili funkcije povezane s korisničkim profilom (npr. za promjenu korisničke lozinke).
 • Obavijestiti Korisnike putem elektronske pošte u slučaju da Revoloop smatra da je takva komunikacija s korisnicima učinkovitija ili prikladnija od komunikacije putem sustava “Korisnička podrška”.
 • Za informiranje Korisnika od strane Revoloopa, npr. u vezi s proizvodima i uslugama, Revoloop neće proslijediti prikupljene osobne podatke trećim stranama. Prihvaćanjem Općih uvjeta, Korisnik izričito dopušta Revoloopu prikupljanje i obradu osobnih podataka u opsegu i svrsi navedenim u ovim Općim uvjetima.

11.4 Revoloop će koristiti mjere potrebne za zaštitu pohranjenih podataka kako bi onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

11.5 Revoloop može otkriti podatke Korisnika samo na temelju sudske odluke ili pisanog zahtjeva državnog tijela koje ima ovlaštenje za pregled informacija.

11.6 Podaci se u sustavu Fakturko čuvaju do 90 dana nakon deaktivacije računa, osim u slučaju da Korisnik zatraži brisanje podataka ranije.

12. Valjanost i izmjena Općih uvjeta korištenja

12.1 Revoloop objavljuje važeće Opće uvjete korištenja i/ili izmjene Općih uvjeta korištenjana internetskoj stranici www.fakturko.hr. Korisnik može zatražiti od Revoloopa da mu omogući pristup Općim uvjetima korištenja koji su bili na snazi određeno vremensko razdoblje i više nisu važeći, ali samo za razdoblje nakon datuma registracije Korisnika.

12.2 Opći uvjeti stupaju na snagu s datumom koji odredi Revoloop. Opći uvjeti i izmjene Općih uvjeta moraju biti objavljeni najmanje 30 dana prije stupanja na snagu.

12.3 Revoloop ima pravo jednostrano izmijeniti Opće uvjete i izmjene Općih uvjeta i odredbi na način naveden u točki 12.1 te u roku navedenom u točki 12.2. obavijestiti Korisnike.

13. Završne odredbe

13.1 Za tumačenje Općih uvjeta, a u slučaju da određeno pitanje nije regulirano Općim uvjetima korištenja, primjenjuje se zakon Republike Hrvatske.

13.2 Za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz korištenja Fakturka ili njegove uporabe nadležan je sud u Zagrebu.

13.3 Ovi Opći uvjeti korištenja primjenjuju se od 10.03.2023.

Podijelite članak:
Icon