Funkcionalnosti koje su vam važne

Fakturko je fokusiran na sve funkcionalnosti koje su vam potrebne za digitalno poslovanje - na jednom mjestu. Niže su navedene osnovne cjeline sustava.

Unos proizvoda / usluga

U Fakturku možeš unijeti sve svoje proizvode i usluge. Možeš unijeti bruto ili neto cijene, a Fakturko će sam izračunati porez. Također možeš upravljati i lagerom.

Saznaj više

Lager

Za svaki svoj proizvod ili uslugu, možeš definirati da se aktivira lager. Kod unosa proizvoda, definiraj početno stanje lagera, a svakim fakturiranjem tog proizvoda, s lagera će se skinuti fakturirani broj. Kod kreiranja faktura, ako utipkaš naziv proizvoda ili šifru, ponudit će ti se proizvodi iz tvojih unosa, sa trenutnim stanjem lagera.

Saznaj više

Funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanjem proizvoda i usluga

U Fakturka smo ugradili puno funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanjem proizvoda.
Neke od njih su i:

Unos statusa proizvoda (aktivan ili ne). U slučaju da je proizvod neaktivan, neće se nuditi kao prijedlog prilikom unosa faktura.
Jednostavna aktivacija lagera i automatsko ažuriranje stanja prema fakturiranim količinama.
Jednostavan unos cijena jer je omogućen unos neto ili bruto cijene.
Unos jedinstvene šifre proizvoda / usluge koja se ispisuje i na izlaznim fakturama.
Jednostavno definiranje mjerne jedinice za proizvod / uslugu. Omogućeno je dodavanje i vlastitih direktno iz polja za unos.
Moguć unos usluga/proizvoda i bez količina i količinskih jedinica. Korisno ako fakturiraš usluge.
Praćenje prodaje sa statistikama prema fakturiranim proizvodima / uslugama.
Icon