Unos ulazne fakture i dodavanje novog dobavljača
Fakturko tutorijali
16.05.2022.

Unos ulazne fakture i dodavanje novog dobavljača

Fakturko
Fakturko team

Što su ulazne fakture?

Ulazne fakture su usluge koje plaćaš, a koristiš u poslovne svrhe. Drugim riječima, sve ono što firma/obrt/udruga troši kako bi mogla izvršavati svoje poslovanje.

U te usluge spadaju isplate plaća i doprinosa, poreza, usluge knjigovodstva, kupovina opreme za poslovanje i svi drugi troškovi.

Unos ulazne fakture s unosom novog dobavljača

Na početnoj stranici Fakturka, s lijeve strane možeš pronaći kategoriju „Ulazne fakture“. Klikom na nju otvaraju se sve unesene ulazne fakture.

Za dodavanje nove ulazne fakture klikni na „Unos nove ulazne fakture“ u gornjem desnom kutu.

Odabir dobavljača

Prvi korak u unosu nove ulazne fakture je odabir dobavljača. Kada je dobavljač već unesen, pronaći ćeš ga na listi dobavljača. Ako se radi o novom dobavljaču, možeš ga unijeti kroz fakturu.

Unos dobavljača kroz ulaznu fakturu

Da bi unio novog dobavljača moraš kliknuti na opciju za unos novog dobavljača u gornjem desnom kutu. Klikom na to otvorit će ti se polja s podacima o novom dobavljača koja moraš ispuniti.

Prvo što biraš je tip dobavljača koji može biti pravna osoba, obrt ili privatna/fizička osoba.

Sljedeći korak je unos OIB-a dobavljača. Kada je dobavljač pravna osoba, a OIB je ispravno unesen, Fakturko će popuniti ostale podatke dobavljača. Kod drugih tipova dobavljača podatke moraš unijeti sam/a.

Zadnje obavezno polje koje moraš ispuniti je naziv dobavljača.

Polja koja se odnose na adresu dobavljača (adresa, poštanski broj, grad i država) i e-mail nisu obavezna i možeš ih ostaviti prazna. Podatke dobavljača možeš u svakom trenutku urediti i nadopuniti.

Valuta dobavljača će biti označena kao kuna, ali ju možeš promijeniti ako treba.

Kada su svi potrebni podaci upisani možeš kliknuti na „Spremi dobavljača“. Novi dobavljač će se spremiti u sustav i bit će odabran kao dobavljač za fakturu koja se unosi.

Osnovni podaci o fakturi

Sljedeće što se ispunjava su osnovni podaci o fakturi. Njih možeš pronaći na fakturi koju si dobio/la i trenutno upisuješ.

Broj fakture nije obavezan. Ali Fakturko misli da je koristan radi lakše organizacije i pronalaska starijih faktura.

Datum fakture se odnosi na datum na koji je izdana. Klikom na datum otvara se kalendar u kojem ga možeš odabrati.

Dospijeće plaćanja se odnosi na datum do kojeg bi faktura trebala biti plaćena. I ovdje se klikom na datum otvara kalendar za odabir.

Usluge i proizvodi

Zadnji dio unosa ulazne fakture je unos kupljenih usluga/proizvoda.

Klikom na „Dodaj novu uslugu/proizvod“ otvorit će ti se polja za unos podataka o usluzi/proizvodu. Ovi podaci se također nalaze na fakturi koju si dobio/la.

Naziv i opis usluge prepišeš s fakture. Ali ova polja možeš ostaviti i prazna.

Odabereš postotak PDV-a na kupljenu uslugu ili ostaviš na 0% ako ga nema.

Kategorija „Količina“ se može urediti, odnosno napisati druga mjerna vrijednost kao npr. sati. Odnosi se na broj kupljenih proizvoda/sati usluge.

Kategorija „Cijena/kom“ se također može urediti. Ako su u prethodnoj kategoriji bili sati, onda će ovdje biti cijena/h. Ona se odnosi na cijenu jednog proizvoda/sata usluge.

Rabat je umanjenje prodajne cijene koju je odobrio dobavljač na temelju zadovoljavanja njegovih uvjeta. Ako ga je bilo, unosite njegov postotak.

Ukupnu cijenu će izračunati Fakturko na temelju unesenih podataka.

Ako je bilo više usluga na fakturi, ponovo klikni na „Dodaj novu uslugu/proizvod“ i ponovi postupak sa sljedećom uslugom/proizvodom.

Kad je sve upisano, možeš kliknuti na „Spremi fakturu“.

Fakturko će ti dopustiti i da spremiš fakturu samo s upisanom cijenom, tako da je i to opcija, ali ne ona koju preporučuje. Ako baš ne želiš gubiti vrijeme na sve ove podatke, Fakturko preporučuje da označiš barem postotak PDV-a fakture kako bi mogao točno izračunati sve statistike.

Unos PDF-a fakture možeš odraditi nakon spremanja fakture.

Kako izgleda Fakturko u akciji možeš pogledati u videu.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon