Fiskalizacija - što trebaš znati
Novosti iz fakturka
09.12.2022.

Fiskalizacija - što trebaš znati

Fakturko
Fakturko Team

Fiskalizacija je prisutna u Hrvatskoj već skoro 10 godina, no dan danas se poduzetnicima diže kosa na glavi na spomen fiskalizacije. Što je fiskalizacija, kome je potrebna, kako funkcionira i sve što o njoj trebate znati, pročitajte u nastavku.

Što je fiskalizacija?

Fiskalizacija je skup mjera koje provode obveznici fiskalizacije od 1. siječnja 2013., a kojima Porezna uprava nadzire gotovinski promet radi sprječavanja utaje poreza. Drugim riječima, to je proces praćenja naplate poreza na dodanu vrijednost.

Što je potrebno za fiskalizaciju?

Za proces fiskalizacije potrebno je računalo s internetskom vezom na kojem je fiskalna blagajna, odnosno programsko rješenje prilagođeno fiskalizaciji i komunikaciji sa serverima Porezne uprave. Osim programa, potrebno je imati digitalni certifikat fiskalne blagajne koji izdaje FINA, a služi kao dokaz identiteta vaše tvrtke.

Proces fiskalizacije provodi se putem interneta u trenutku kada se izdaje račun za kupljenu uslugu ili proizvod. Kada se izdaje račun kupcu, on se elektroničkim putem šalje u centralni informacijski server (CIS) Porezne uprave koji generira i dodjeljuje jedinstvenu šifru svakom primljenom računu (JIR) koja se ispisuje na računu. U slučaju da dođe do prekida internetske veze, može se izdati račun bez JIR-a, no njega se treba dostaviti Poreznoj upravi u roku od 2 dana.

Tko su obveznici fiskalizacije?

Obveznici fiskalizacije su fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti za koje su, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Općeg poreznog zakona obvezni izdavati račune za isporučena dobra ili obavljene usluge.

Obveznici fiskalizacije su:

 1. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koje obavljaju:
 • Djelatnosti obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti,
 • Djelatnosti slobodnih zanimanja,
 • Djelatnost poljoprivrede i šumarstva - ako su fizičke osobe obveznice PDV-a, ili ako ostvaruju državne poticaje.
 1. Obveznici poreza na dobit
 • trgovačka društva,
 • tuzemne poslovne jedinice inozemnog poduzetnika,
 • druge pravne osobe obveznici poreza na dobit koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda, ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi,
 • ustanove čiji osnivači nisu državna tijela ili jedinice lokalne samouprave (npr. privatne zdravstvene ustanove, privatne predškolske i druge privatne ustanove),
 • obveznici poreza na dobit po rješenju Porezne uprave (npr. udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost i za tu su djelatnost obveznice po rješenju Porezne uprave poreza na dobit),
 • fizičke osobe koje ostvaruju dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka ako izjave da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak,
 • fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti ako su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarile ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili ako ispunjavaju dva od slijede}a tri uvjeta:
 1. u prethodnom poreznom razdoblju dohodak je veći od 400.000,00 kuna,
 2. imaju dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
 3. u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljavaju više od 15 radnika.

Iznimno ako bi obavljanje gospodarstvene djelatnost dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, obveznici poreza na dobit su i:

 • tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi i Hrvatska narodna banka,
 • vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije,
 • svaki poduzetnik koji nije spomenut, a koji nije obveznik poreza na dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka i čija se dobit drugdje ne oporezuje.

Tko nema obvezu fiskalizacije?

Izuzeće od fiskalizacije imaju:

 1. porezni obveznici koje se bave sljedećim djelatnostima:
 • prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
 • naplata cestarine,
 • punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima,
 • prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima,
 • prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
 • zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
 • prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
 • pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja,
 • vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata,
 • ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih,
 • elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba,
 • provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept),
 • veterinarska djelatnost, provođenje mjera kontrole bolesti životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, koju krajem godine za narednu godinu donosi ministar poljoprivrede, a koje se provode izvan veterinarske ambulante (na terenu) te se dokumentiraju posebnim evidencijama i izvješćima,
 • prodaja robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.
 1. Porezni obveznici koji prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nemaju obvezu izdavanja računa
 2. Porezni obveznici koji prema odredbama Općeg poreznog zakona nemaju obvezu izdavanja računa
 3. Obveznici poreza na dohodak od imovine
 • građani koji iznajmljuju stambeni prostor,
 • građani koji iznajmljuju ili daju u zakup poslovne prostore i pokretnine,
 • građani koji putnicima i turistima iznajmljuju postelje, sobe i apartmane i/ili organiziraju kamp na svojem zemljištu ,
 • građani koji su nabavljenu ili darovanu nekretninu prodali, darovali, zamijenili, ili na drugi način prenijeli na drugu osobu unutar 3 godine od dana njezine nabave
 • građani koji su unutar razdoblja od 5 godina prodali, zamijenili, ili na drugi način prenijeli vlasništvo nad više od 3 nekretnine iste vrste,
 • građani koji su unutar razdoblja od 5 godina otuđili više od 3 imovinska prava iste vrste,
 • građani autorovi sljednici (nasljednici ili stjecatelji) koji stečena imovinska prava ustupaju uz naknadu na određeni rok.
 1. Obveznici poreza na dohodak od drugog dohotka

Koje transakcije se moraju fiskalizirati?

Fiskalizirati se moraju računi za proizvode ili usluge koje se plaćene:

 • gotovinom,
 • kreditnom karticom,
 • debitnom karticom,
 • čekom,
 • drugim sličnim načinima plaćanja.

Usluge koje se naplaćuju virmanom, odnosno transakcijskim računom ili uplatnicom, su izuzete od fiskalizacije.

Koje su obveze svih obveznika fiskalizacije?

Donijeti interni akt

Obveznik fiskalizacije mora internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora s njihovim opisom. Ovaj akt nije potrebno dostaviti Poreznoj upravi, no potrebno ga je imati u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije.

Računi moraju slijediti neprekinuti numerički redoslijed koji svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno naplatnom uređaju. 

U slučaju da obveznik fiskalizacije koristi zajedničke brojeve računa za gotovinski (fiskalizirani) promet i bezgotovinsko plaćanje (transakcijski račun) tada brojevi fiskaliziranih računa ne moraju slijediti neprekinuti numerički redoslijed. No svakako mora postojati neprekinuti brojčani slijed računa s uključenim bezgotovinskim transakcijama, na način koji je propisan internim aktom obveznika fiskalizacije.

Poslovni prostor je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila) koje služi za obavljanje djelatnosti. Prostor koji se koristi povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara i sl. također se smatra poslovnim prostorom.

Ako se radi o pokretnom mjestu ili fizičkoj osobi koja obavlja usluge na terenu, kao adresu poslovnog prostora upisuje se tip poslovnog prostora ili adresa obveznika fiskalizacije.

Obvezni podaci o poslovnom prostoru su:

 1. OIB obveznika fiskalizacije,
 2. oznaka poslovnog prostora,
 3. adresa poslovnog prostora, ili tip poslovnog prostora ovisno o načinu poslovanja i vrsti djelatnosti u svim slučajevima kad nije mogu}e naznačiti adresu poslovnog prostora (internet trgovina, pokretna trgovina, i slično),
 4. radni dani i radno vrijeme,
 5. datum početka primjene važenja podataka

Prilagoditi sadržaj računa

Sadržaj računa koje ispostavljaju obveznici fiskalizacije propisan je odredbama Općeg poreznog zakona, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Uz osnovne elemente računa, fiskalizirani računi obavezno moraju sadržavati i:

 1. broj i točno vrijeme izdavanja računa koje uključuje datum, sate i minute,
 2. oznaku načina plaćanja računa,
 3. oznaku operatera naplatnog uređaja,
 4. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije (ZKI),
 5. jedinstveni identifikator računa (JIR).

Iskazati obavijest o fiskalizaciji

U zatvorenom poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju ili drugom vidljivom mjestu, obveznik fiskalizacije je dužan istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

Fakturko i fiskalizacija

Kako smo već spomenuli, za proces fiskalizacije potreban je fiskalna blagajna, odnosno programsko rješenje koje ima mogućnost fiskalizacije. Fakturko je programsko rješenje koje vam treba jer osim običnih faktura, nudi i izradu fiskaliziranih računa.

Kako bi mogao/la koristiti fiskalizaciju u Fakturku, potrebno se registrirati na web stranici Fakturka. Nakon registracije možeš kontaktirati korisničku podršku kroz aplikaciju ili na podrska@fakturko.hr radi dostave digitalnog certifikata FINA-e kako bi se fiskalizacija mogla aktivirati na tvom korisničkom računu.

 

Podaci o fiskalizaciji koje smo naveli su informativnog karaktera i molimo te da za sve svoje nedoumice i dodatna pitanja kontaktiraš svoje knjigovodstvo, Poreznu upravu ili Finu.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Pročitajte priču
blog.5.image

Fakture u 2024. godini

Novosti u Fakturku u 2024. godini

Pročitajte priču
Icon