Što je novo?

Na Fakturku radimo svakodnevno - razvijamo nove funkcionalnosti, a ako uočimo pogrešku u radu sustava, uklanjamo je u najkraćem mogućem roku. Niže su prikazane neke od značajnijih nadogradnji sustava u zadnje vrijeme.
Monitor icon
Prepoznavanje banaka
Kod dodavanja transakcijskih računa, Fakurko će prema početnim oznakama IBAN-a automatski prepoznati o kojoj se banci radi te ispuniti sve ostale, dosadne podatke - adresu banke, SWIFT, logotip i slično.
Sushi icon
Kolone u prikazu izlaznih faktura
Sada je moguće prikazati, odnosno sakriti neku od kolona u izlistu faktura. Nije ti potreban podatak o datumu plaćanja? A potreban ti je datum izdavanja računa - nema problema, sakrij jednu, a prikaži drugu kolonu.
Compass icon
Interaktivna pomoć
Ako klikneš na ikonicu pomoći u glavnom meniju, prikazat će se interaktivni vodič s opisom pojedinog dijela stranice na kojoj se trenutno nalaziš.
Gamepad icon
Globalna tražilica
Pri vrhu Fakturka nalazi se polje za pretraživanje. Pretraga uključuje klijente, fakture, ali i česte radnje, kao npr. kreiraj izlaznu fakturu, ponudu i slično.

Povijest svih nadogradnji

Prikazane su nadogradnje Fakturka u posljednjih 6 mjeseci.
Objavljeno
Verzija
Opis
29.05.2023
8.5
[NOVO]
Postavke faktura/ponuda

- u postavkama Fakturka uveli smo mogućnost odabira automatskog uključenja barkoda na fakturama/ponudama, opciju ćeš naći u postavkama Fakturka, postavke faktura i ponuda
28.05.2023
8.4
[NOVO]
Predefinirani tekst za slanje ponuda/računa

- u postavkama Fakturka smo unijeli mogućnost unosa predefiniranog teksta koji će se prikazivati prlikom slanja maila iz Fakturka
04.05.2023
8.3
[NOVO]
Ispis vlasnika obrta

- za obrtnike je u postavkama dodana opcija unosa vlasnika obrta, koja će se prikazivati na zaglavljima dokumenata
[DORADA]
Izlazne fakture

- u slučaju da nisi u sustavu PDV-a, na izlaznim fakturama se više neće prikazivati stupac sa PDV-om

PROČITAJTE VIŠE >

02.05.2023
8.2.1
[NOVO]
Ulazne fakture

- uveli smo mogućnost pregleda vizualizacije ulaznih faktura

PROČITAJTE VIŠE >

29.04.2023
8.1.1
[DORADA]
Ponude

- omogućen odabir prošlih usluga/proizvoda, kao i unesenih stavki iz repozitorija i u sučelju unosa nove ponude
26.04.2023
8.1
[DORADA]
Glavni izbornik

- prelaskom miša preko pojedine kategorije glavnog menija, desno će se prikazati ikonica na koju ako klikneš ćeš automatski ući u izradu nove stavke

PROČITAJTE VIŠE >

25.04.2023
8.0
[NOVO]
Usluge i proizvodi

- uveli smo mogućnost unosa usluga/proizvoda; ovi unosi se nude nakon što utipkate par slova naziva usluge/proizvoda ili šifre pri unosu izlazne fakture; proizvodi također imaju i lager koji se dinamički mijenja prema količini fakturiranih proizvoda

PROČITAJTE VIŠE >

24.04.2023
7.5.1
[NOVO]
Ponude

- u ponudama je omogućena automatska promjena datuma dospijeća, prema danu dospijeća koje su uneseni na razini klijenta
07.04.2023
7.5
[NOVO]
Ponude

- uveli smo pregled PDF-a dokumenta ponude prije spremanja; opcija je dostupna u uređenju ponude ili unosu nove u kartici "pregled ponude"
- uveden je i dinamička pomoć unutar aplikacije te će se povremeno prikazivati s opisima najbitnijih funkcionalnosti sučelja Fakturka

PROČITAJTE VIŠE >

06.04.2023
7.4.1
[POGREŠKA]
Storno računi

- ispravak pogreške oko neučitavanja usluga u slučaju odabira storno tipa fakture
04.04.2023
7.4
[DORADA]
Korisnička podrška

- dodali smo ikonu "viđeno" pomoću koje možeš vidjeti kada pročitamo tvoju poruku u chatu
- u chatu je sada moguće kreirati novi redak pritiskom na enter (a poruku šalješ klikom na ikonicu za slanje u desnom dijelu sučelja)
01.04.2023
7.3.1
[DORADA]
Korisnička podrška

- prilagodbe dizajna korisničke podrške u slučaju pregleda s mobilnih uređaja
28.03.2023
7.3
[NOVO]
Izlazne fakture

- dodali smo mogućnost pregleda fakture u PDF-u i prije spremanja; opcija se nalazi desno od taba "ostalo" kod kreiranja / uređenja izlazne fakture
24.03.2023
7.2
[NOVO]
Izlazne fakture / ponude

- dodali smo novi izgled računa/ponuda te je sada moguće odabrati između 3 različita predloška dizajna
24.03.2023
7.1.1
[NOVO]
Ulazne fakture

- preradili smo sučelje za unos ulaznih faktura te je sada slične funkcionalnosti i logike kao i unos ostalih dokumenata; omogućen je i pregled unesenih datoteka u sklopu treće kartice "dokumenti"; u ovoj kartici će se prikazati i eventualne ulazne datoteke zaprimljene kao e-račun
- izlistu svih ulaznih faktura smo dodali hover efekt na broj fakture (koji prikazuje popis usluga i ukupnu cijenu) te je dodan e-račun badge, u slučaju da je faktura kreirana iz sustava eposlovanja
- dodan filter eračuna u listi izlaznih faktura
[NOVO]
Naslovnica

- pri dnu dashboarda smo dodali zadnja 3 blog posta sa fakturko.hr kako bi uvijek bili u toku što je novo sa i oko Fakturka :)
[NOVO]
Općenito

- kod kreiranja svih dokumenata, sada je moguće pretraživati prošle fakture prema klijentu / sve fakture
- u listama svih dokumenata je dorađena pretraga te sada, osim broja računa, naziva usluge i klijenta/dobavljača uključuje i pretragu po opisu usluge
[NOVO]
Ponude

- kod kreiranja fakture iz ponude omogućili smo unos dodatnih podataka: datuma fakture, dospijeća i isporuke te napomenu i poziv na broj plaćanja
[DORADA]
Template br.2

- napravili smo kozmetičke izmjene headera drugog templatea; sada je ime firme prikazano boldanim fontom, a ostali podaci su manjeg fonta
[PROBLEM]
Unos usluga iz starih dokumenata

- kod učitavanja prošlih usluga/proizvoda iz prethodno kreiranih dokumenata ispravljen je problem kod neučitavanja cijena u slučaju usluge/proizvoda bez mjerne jedinice

PROČITAJTE VIŠE >

16.03.2023
7.0.2
[PROBLEM]
Uvoz izvadaka
- ispravljen problem spremanja datuma uplate kod faktura koje su unesene prije uvoza izvatka
13.03.2023
7.0.1
[PROBLEM]
Finalne avansne fakture
- ispravljen problem kod neučitavanja prethodno unesenih avansnih faktura
13.03.2023
7.0
[NOVO]
Dashboard
- posložili smo i presložili dashboard, kako bi bio intuitivniji za korištenje
13.03.2023
6.14
[NOVO]
Zadano dospijeće plaćanja
- uveli smo mogućnost definiranja dana dospijeća plaćanja na razini klijenta; u uređenju klijenta pri dnu se nalazi odabir dana plaćanja koji će se primijeniti kod unosa nove fakture za tog klijenta
07.03.2023
6.13.2
[DORADA]
Izlist izlaznih faktura
- dodan mali info box pomoći oko mogućnosti u izlistu izlaznih faktura
05.03.2023
6.13.1
[DORADA]
Spremanje odabira widgeta na dashboardu
- promijenili smo način na koji se pohranjuju odabiri dashboard widgeta statistika (sada su trajno pohranjeni, a ne do prvog logouta, odnosno isteka sessiona); molimo da ponovno odaberete postavke, kako bi se trajno pohranile
- pripreme za trajnu pohranu svih ostalih postavki unutar aplikacije
03.03.2023
6.13
[NOVO]
Stare usluge / proizvodi
- dodali smo tražilicu starih usluga/proizvoda u widgetu "učitaj proizvode/usluge iz prethodnih faktura" prilikom kreiranja nove izlazne fakture
03.03.2023
6.12
[NOVO]
Tok novca
- ažurirali smo graf toka novca s više funkcionalnosti
[NOVO]
Widget statistika
- pamćenje odabira u sklopu widgeta statistika
02.03.2023
6.11.1
[PROBLEM]
finalna avansna faktura
- ispravak pogreške kod učitavanja avansnih faktura, kod kreiranja finalne
26.02.2023
6.11
[DORADA]
sučelje filtriranja ponuda / faktura
- doradili smo sučelje za prikaz liste faktura/ponuda te će se sada pri vrhu tablice prikazivati odabiri koje si napravio/la u panelu filtera
[NOVO]
novi widget na dashboardu
- dodan widget s popisom najnovijih promjena u Fakturku
24.02.2023
6.10.2
[NOVO]
widget statistika
- uveli smo checkbox unutar statističkog widgeta kojim možete upravljati kalkulacijom dobiti / gubitka razdoblja prema izdanim, odnosno naplaćenim fakturama
23.02.2023
6.9
[NOVO]
ulazni e-računi
- uveli smo mogućnost automatskog unosa ulaznih faktura koje su poslane prema tvojoj firmi/obrtu; jednom dnevno Fakturko se sinkronizira sa eposlovanjem te dohvaća sve tvoje ulaze; prema OIBu pošiljatelja on se upisuje kao dobavljač, sa svim podacima te se u ulaznim fakturama pojavljuje i nova faktura
- klikom na broj ulazne fakture, iz popupa je moguće kliknuti i na originalni naziv datoteke čime se učitava izvorni oblik računa u PDF-u
- na dashboardu smo dodali i trenutno stanje kredita e-poslovanja kao i zadnjih 4 ulaznih faktura
NAPOMENA: ova funkcionalnost je još u beta verziji te molimo da ako i primijetite određeni problem, da nam odmah dojavite putem korisničke podrške
20.02.2023
6.8
[NOVO]
Filter panel
- omogućena pretraga izlaznih faktura, ponuda i otpremnica prema nazivu i opisu usluga / proizvoda
20.02.2023
6.7.1
[PROBLEM]
Storno fakture
- ispravak padajućeg menija za odabir ranijeunesenih faktura za storniranje
20.02.2023
6.7
[NOVO]
Eposlovanje kredit
- na dashboardu smo korisnicima e-računa dodali novi widget koji dohvaća real time stanje kredita e-poslovanja
19.02.2023
6.6
[NOVO]
Ponude
- omogućen unos imena i prezimena osobe koja je izradila ponudu
19.02.2023
6.5.3
[DORADA]
Dashboard
- widget top usluga/proizvoda je prebačen u prikaz u Eurima
- manje vizualne prilagodbe profila
18.02.2023
6.5.2
[PROBLEM]
Filteri u listi izlazih faktura / ponuda
- ispravili smo on click evente za prikaz / skrivanje panela filtera
18.02.2023
6.5.1
[PROBLEM]
Lista izlazih faktura
- ispravljen je info modal uplate, u slučaju da je izlazna faktura označena kao plaćena
[NOVO]
Unos ulazne fakture
- dodana stopa od 5% i 13% PDV-a
18.02.2023
6.5
[DORADA]
Ponude
- kod unosa nove ponude, doradili smo sučelje za odabir prethodno unesenih ponuda; sada se sučelje sastoji od 2 taba, prvi sadrži popis ponuda izdanih odabranom klijentu, dok drugi tab prikazuje zadnje 30 dodanih ponuda, bez obzira na odabranog klijenta; klikom na pojedini broj ponude, učitavaju se proizvodi/usluge u novu ponudu
- omogućen hover efekt na broju prošle ponude koji prikazuje popis proizvoda/usluga te ukupnih iznosa ponude
15.02.2023
6.4
[DORADA]
Izlazne fakture
- kod unosa nove fakture, doradili smo sučelje za odabir prethodno unesenih faktura; sada se sučelje sastoji od 2 taba, prvi sadrži popis faktura izdanih odabranom klijentu, dok drugi tab prikazuje zadnje 30 dodanih faktura, bez obzira na odabranog klijenta; klikom na pojedini broj fakture, učitavaju se proizvodi/usluge u novu fakturu
- omogućen hover efekt na broju prošle fakture koji prikazuje popis proizvoda/usluga te ukupnih iznosa fakture
[NOVO]
Paketi
- unaprijedili smo pozadinu Fakturka te se sada iz korisničkog sučelja može mijenjati Fakturko paket uz automatizirano slanje ponude za uplatu
15.02.2023
6.3
[NOVO]
Ponude
- omogućeno slanje dokumenta ponude na više e-mail adresa (iz adresara klijenata)
06.02.2023
6.2
[NOVO]
E-računi
- omogućeno attachanje Fakturko računa u sklopu slanja e-računa
- dodana mogućnost pregleda statusa dokumenta iz liste svih faktura
[NOVO]
Klijenti
- proširena funkcionalnost klijenata s adresarom odgovornih osoba unutar firme/obrta
- omogućeno slanje izlazne fakture na više e-mail adresa (iz adresara klijenata)
06.02.2023
6.1.1
[DORADA]
Fiskalizacija
- kako bi se minimizirala pogreška u brojevima faktura, prilikom kreiranje fiskalne fakture u statusnom dijalogu se prikazuje broj fakture koji je zadnje fiskaliziran te općenito zadnji broj fakture (transakcijske ili fiskalne);
31.01.2023
6.1
[NOVO]
E-računi
- omogućena izrada e-računa iz ponude
- omogućeno kreiranje e-računa iz uređivanja postojeće fakture
24.01.2023
6.0
[NOVO]
Novi editor
- unaprijedili smo editor tekstova kod unosa faktura / ponuda te u postavkama
[NOVO]
Zadana napomena na ponudama
- u postavkama faktura i ponuda omogućili smo unos zadanog teksta koji će se prikazivati na svim ponudama; tekst je moguće uređivati na razini pojedine ponude
[NOVO]
Datum isporuke
- omogućili smo unos raspona datuma isporuke (datum od, datum do) - u postavkama aplikacije je moguće uključiti opciju da se datum isporuke automatski postavlja na današnji datum

[DORADA]
Nazivi dokumenata
- zbog kompatibilnosti smo uklonili dijakritičke znakove iz naziva PDF-ova dokumenata
22.01.2023
5.9
[NOVO]
E-računi
- dodali smo mogućnost unosa API ključa eposlovanja u postavkama
[DORADA]
Prošle usluge
- doradili smo automatsko pretraživanje prethodno unesenih usluga/proizvoda prilikom kreiranja faktura i ponuda
18.01.2023
5.8
[NOVO]
Brisanje ulaznih faktura
- dodali smo mogućnost brisanja izlaznih faktura
17.01.2023
5.7.1
[DORADA]
Tamni dizajn
- doradili smo tamnu temu te su pojedini elementi sučelja sada vidljiviji
13.01.2023
5.7
[NOVO]
Naziv kolone količine
- omogućili smo da u fakturama možete definirati naziv kolone količine, a zadani naziv je kol
10.01.2023
5.6.4
[NOVO]
Model u fakturama / ponudama
- omogućili smo unos modela 99 kod kreiranja barkoda za plaćanje u ponudama i računima
10.01.2023
5.6.2
[DORADA]
Broj ponuda
- u slučaju da nije odabran brojčani dodatak na broj ponude (u postavkama aplikacije), više se neće prikazivati razdjelni znak nakon broja ponude
05.01.2023
5.6.1
[DORADA]
Unos usluga iz starih faktura
- kod kreiranja faktura, nakon odabira prijašnjih faktura istog klijenta, sada će se stare kunske cijene preračunati u €
05.01.2023
5.6
[NOVO]
Proširen predefiniran broj dana plaćanja
- u postavkama aplikacije smo dodali 30, 45 i 60 dana kao definiran broj dana plaćanja
05.01.2023
5.5.2
[PROBLEM]
Barkod u ponudama
- ponovno omogućeno ispisivanje barkoda u dokumentima ponuda
04.01.2023
5.5.1
[NOVO]
Ispravno formatiranje stanja transakcijskog računa, prikaz dugovanja kunskih faktura
01.01.2023
5.5
[NOVO]
Fakturko uveo Euro :)
31.12.2022
5.4.2
[NOVO]
Pripreme za uvođenje Eura
20.12.2022
5.4.1
[PROBLEM]
Prijelom dokumenata
- prilagođen dizajn višestraničnih dokumenata
16.12.2022
5.4
[NOVO]
Otpremnice
- omogućena izrada otpremnice iz dokumenta ponude
[NOVO]
Ponude
- omogućeno brisanje ponuda
15.12.2022
5.3
[NOVO]
Brisanje ponuda
- omogućeno brisanje ponuda
15.12.2022
5.2.5
[PROBLEM]
Otpremnice
- ispravljena pogreška kod unosa otpremnica (problem sa ne spremanjem količine)
Zanimaju te sve nadogradnje? Pogledaj ih ovdje
Icon