Što je novo?

Na Fakturku radimo svakodnevno - razvijamo nove funkcionalnosti, a ako uočimo pogrešku u radu sustava, uklanjamo je u najkraćem mogućem roku. Niže su prikazane neke od značajnijih nadogradnji sustava u zadnje vrijeme.
Fakturko - prepoznavanje banaka
Prepoznavanje banaka
Kod dodavanja transakcijskih računa, Fakurko će prema početnim oznakama IBAN-a automatski prepoznati o kojoj se banci radi te ispuniti sve ostale, dosadne podatke - adresu banke, SWIFT, logotip i slično.
Fakturko - prikaz izlaznih faktura
Kolone u prikazu izlaznih faktura
Sada je moguće prikazati, odnosno sakriti neku od kolona u izlistu faktura. Nije ti potreban podatak o datumu plaćanja? A potreban ti je datum izdavanja računa - nema problema, sakrij jednu, a prikaži drugu kolonu.
Fakturko - pomoć
Interaktivna pomoć
Ako klikneš na ikonicu pomoći u glavnom meniju, prikazat će se interaktivni vodič s opisom pojedinog dijela stranice na kojoj se trenutno nalaziš.
Fakturko - tražilica
Globalna tražilica
Pri vrhu Fakturka nalazi se polje za pretraživanje. Pretraga uključuje klijente, fakture, ali i česte radnje, kao npr. kreiraj izlaznu fakturu, ponudu i slično.

Povijest svih nadogradnji

Prikazane su nadogradnje Fakturka u posljednjih 6 mjeseci.
Objavljeno
Verzija
Opis
16.06.2024
12.0.7
[NOVO]
Rewritean modul za fiskalizaciju

- Modul za fiskalizaciju je potpuno prepisan kako bi bio usklađen s posljednjom tehničkom dokumentacijom Porezne uprave.
[NOVO]
Dodani tabovi u izlistu izlaznih faktura

- Dodani su novi tabovi u izlistu izlaznih faktura. Tabovi uključuju:
    - Prikaz faktura: Pregled izlaznih faktura.
    - Statistike: Statistički modul koji će biti dostupan naknadno.
    - Fiskalizacija: Prikaz logova fiskalnih faktura za korisnike fiskalizacije.
    - Poslane fakture: Prikaz logova poslanih faktura iz sustava s mogućnošću dohvaćanja statusa.
[NOVO]
Interaktivni filteri

- Filteri su sada interaktivni, s mogućnošću uklanjanja pojedinog filtera (status faktura, pretraga, itd.) putem iksića.
[NOVO]
Sigurnosne nadogradnje

- Implementirane su razne sigurnosne nadogradnje za osiguranje sustava.

PROČITAJTE VIŠE >

14.06.2024
11.1
[NOVO]
API sudskog registra

- promijenjen API za dohvaćanje podataka o firmi preko OIB-a; omogućeno dohvaćanje podataka i za dio obrta
01.06.2024
11.0
[NOVO]
Dokumenti

- od sada u Fakturku možeš definirati proizvoljan broj grupa dokumenata za koje možeš podesiti osobine prikaza (cijene, usluge/proizvodi ili samo tekst)

PROČITAJTE VIŠE >

27.03.2024
10.1.3
[POPRAVAK]
Dokument dugovanja

- normalizirali smo prikaz iznosa dugovanja na 2 decimale, kako bi ukupni iznosi duga i pojedinačnih faktura bili usklađeni
13.03.2024
10.1.2
[DORADA]
Otpremnice

- kod izrade otpremnice iz ponude smo uklonili automatsko kopiranje teksta napomene
11.03.2024
10.0
Verzija 10:
- Dodana mogućnost uređivanja i dodavanja korisnika Fakturka
- Objavljena funkcionalnost otpremnica za sve korisnike velikog paketa
- Dorađena pretraga faktura prema poslovnim jedinicama i naplatnim uređajima
- Vraćena opcija izrada storno fakture iz liste; dodana mogućnost odabira raznih poslovnih jedinica i naplatnih uređaja te mogućnost unosa broja fakture
- Novi template za ponude, račune i otpremnice
- Fiksan bug u otpremnicama (ispis PDV-a)
- Preraspoređen glavni menu
- Dodana stopa 3% PDV-a
28.02.2024
9.2
[NOVO]
Otpremnice

- za beta korisnike je ažuriran modul otpremnica; dodani su svi predlošci iz ostalih dokumenata, uvedena višejezičnost i multivalutni prikaz. Ispravak uočenih pogrešaka i priprema za objavu za sve korisnike.
25.01.2024
9.1.2
[POGREŠKA]
Poziv na broj

- ispravljena pogreška kod automatske promjene znakova u pozivu na broj
25.01.2024
9.1.1
[DORADA]
Barkod za plaćanje

- uklanjanje slova iz poziva na broj (u slučaju da su sadržana u nazivu poslovne jedinice)
23.01.2024
9.1
[NOVO]
Otpremnice

- dostupni hr/eng/de jezici za dokumente otpremnica
21.01.2024
9.0
[NOVO]
Backend

- novi Fakturko backend
- mogućnost više poslovnih jedinica i naplatnih uređaja te konfiguracija brojača za fiskalne i transakcijske fakture
- nove početne postavke za nove korisnike
Zanimaju te sve nadogradnje? Pogledaj ih ovdje
Icon