Neto i bruto iznosi izlazne fakture
01.01.1970.

Neto i bruto iznosi izlazne fakture

Fakturko

Neto i bruto stavke su dvije važne komponente izlazne fakture, koja je dokument kojim se prikazuje vrijednost proizvoda ili usluge koju je kupac kupio od prodavatelja.

Neto stavka se odnosi na cijenu proizvoda ili usluge bez uključenog poreza na dodanu vrijednost (PDV). To znači da je to čista cijena koju je kupac platio prodavatelju. Na primjer, ako je cijena proizvoda 100 kuna, neto stavka će biti 100 kuna. Neto stavka se koristi za izračunavanje poreza na dodanu vrijednost (PDV), koji se zatim dodaje na neto cijenu kako bi se dobila ukupna cijena.

Bruto stavka se odnosi na cijenu proizvoda ili usluge koja uključuje PDV. To znači da je to ukupna cijena koju je kupac platio za proizvod ili uslugu. Na primjer, ako je neto cijena proizvoda 100 kuna, a stopa PDV-a je 25%, bruto cijena će biti 125 kuna (100 kuna + 25 kuna PDV-a). Bruto stavka je ono što kupac zapravo plaća, a ona uključuje i trošak poreza na dodanu vrijednost.

Uz neto i bruto stavke, izlazna faktura obično uključuje i druge stavke kao što su naziv proizvoda ili usluge, datum transakcije, broj fakture, način plaćanja i ostali relevantni podaci. Ove stavke su važne za transparentnost i jasnoću u poslovanju i pomažu kupcu da razumije sve elemente koje plaća kada kupuje proizvod ili uslugu od prodavatelja.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon