Neto cijena proizvoda

Neto cijena proizvoda

Što je neto cijena proizvoda?

Neto cijena proizvoda je osnovica na temelju koje se obračunava bilo kakav porez ili drugi dodatni trošak. To znači da je neto cijena proizvoda iznos koji tvrtka naplaćuje za sam proizvod ili uslugu. 

 

Kako se računa neto cijena proizvoda?

Neto cijena proizvoda se računa tako da se ukupna cijena proizvoda podijeli s 1.postotak poreza ili postotak dodatnog troška koji se primjenjuje na proizvod. Na primjer, ako je cijena proizvoda 100 €, a porez je 25 %, neto cijena proizvoda računa se tako da se 100 podijeli s 1.25 što je 80, odnosno 100/1.25=80.

 

Zašto je neto cijena proizvoda važna?

Neto cijena proizvoda je važna za obračunavanje poreza i drugih dodatnih troškova. Tvrtka mora znati neto cijenu proizvoda kako bi mogla obračunati porez i druge troškove koji se primjenjuju na proizvod ili uslugu.

Također, neto cijena proizvoda pruža jasnu sliku o tome koliko tvrtka naplaćuje za sam proizvod ili uslugu, bez dodatnih troškova što može pomoći klijentima u donošenju odluke o kupnji. 

 

Kako se koristi neto cijena proizvoda u Fakturku?

Prilikom izdavanja faktura u Fakturku, korisnik upisuje neto cijenu proizvoda/usluge i rabat (ako postoji) te Fakturko sam izračunava ukupnu cijenu na temelju odabranog postotka poreza i upisane neto cijene.

Osim izdavanja faktura, korisnik može imati repozitorij usluga/proizvoda. Prilikom dodavanja nove usluge/proizvoda korisnik upisuje neto cijenu te uz nju odabire postotak PDV-a.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi Fakturko update - Poboljšanja u fiskalizaciji, upravljanju fakturama i sigurnosti

Saznajte sve o novom updateu Fakturka koji donosi poboljšanja u fiskalizaciji, dodatne tabove za lakše upravljanje fakturama i interaktivne filtere. Osigurajte svoje poslovanje uz najnovije sigurnosne nadogradnje.

Pročitajte priču
blog.5.image

Unos generičkih dokumenata

U Fakturku možeš sam nazvati dokument kako želiš te odabrati koje funkcije želiš da ima

Pročitajte priču
Icon