Izlazna faktura

Izlazna faktura

Što je izlazna faktura?

Izlazna faktura je službeni dokument koji tvrtka izdaje kupcu kao potvrdu o kupnji proizvoda/usluge. Ona pruža detaljan pregled kupljenih proizvoda/usluga, njihove cijene i druge bitne podatke.

Izlazna faktura sadrži osnovne informacije kao što su: naziv i adresa kupca i prodavatelja, datum izdavanja fakture, broj fakture, rok plaćanja, opis robe ili usluge, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu, porezne stope i iznos poreza, ukupan iznos za plaćanje.

Izlazne fakture su vrlo važne za poslovanje jer su osnova za evidentiranje prihoda i rashoda te izračunavanje poreza na dodanu vrijednost (PDV). Koriste se u računovodstvene svrhe kako bi se pratilo stanje zaliha, utvrdila neto dobit i rashodi te utvrdio ukupni prihod i porezni dug. 

Izlazne fakture se obično izdaju u nekoliko primjeraka, a jedan primjerak ostaje kod prodavatelja, dok se ostali primjerci šalju kupcu, knjigovodstvu i drugim nadležnim tijelima.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Pročitajte priču
blog.5.image

Fakture u 2024. godini

Novosti u Fakturku u 2024. godini

Pročitajte priču
Icon