Što je izlazna faktura?
01.01.1970.

Što je izlazna faktura?

Fakturko

Što je izlazna faktura?

Izlazna faktura je službeni dokument koji se izdaje kupcu kao potvrda o kupnji robe ili usluge od prodavatelja. U osnovi, izlazna faktura je financijski dokument koji pruža detaljan pregled proizvoda ili usluga koje su kupljene, njihove cijene i druge bitne podatke.

Izlazna faktura obično sadrži osnovne informacije kao što su: naziv i adresa kupca i prodavatelja, datum izdavanja fakture, broj fakture, rok plaćanja, opis robe ili usluge, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu, porezne stope i iznos poreza, ukupan iznos za plaćanje.

Obveznici izdavanja izlaznih faktura su poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost i obvezni su ih izdavati prema propisima države u kojoj posluju. Izlazne fakture su vrlo važne za poslovanje jer su osnova za evidentiranje prihoda i rashoda te izračunavanje poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Izlazne fakture se često koriste u računovodstvene svrhe kako bi se pratilo stanje zaliha, utvrdila neto dobit i rashodi te utvrdio ukupni prihod i porezni dug. Također, izlazna faktura služi kao osnova za naplatu kupcu, a također može biti potrebna za carinske svrhe, posebice u međunarodnoj trgovini.

Izlazne fakture se obično izdaju u nekoliko primjeraka, a jedan primjerak ostaje kod prodavatelja, dok se ostali primjerci šalju kupcu, knjigovodstvu i drugim nadležnim tijelima.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon