Što mora sadržavati faktura?
Novosti iz fakturka
20.05.2022.

Što mora sadržavati faktura?

Fakturko
Fakturko team

Što je faktura?

Faktura ili račun je svaka isprava izdana kupcu od strane prodavača koja ga obvezuje da naznačeni iznos plati u skladu s navedenim uvjetima plaćanja.

Faktura može biti izlazna ili uzlazna, ovisno o tome je li se plaća ili naplaćuje. Ako je faktura izdana s tvoje strane, odnosno tvoje firme/obrta/udruge za uslugu/proizvod koji pružaš onda će biti izlazna. Kada ti, odnosno tvoja firma/obrt/udruga primi fakturu za usluge koje koristi u poslovanju, onda je to ulazna faktura. Ukratko, izlazna faktura se naplaćuje klijentima, dok se ulazna faktura plaća dobavljačima.

Svaka faktura mora biti izdana u dva primjerka, jedan primjerak dobiva klijent, a drugi zadržava dobavljač.

 

Koje podatke faktura mora sadržavati?

Sadržaj fakture je propisan Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Što će točno faktura sadržavati ovisi o tome je li faktura za gotovinski ili bezgotovinski promet. Fakture koje izdaju porezni obveznici koji nisu u sustavu PDV-a moraju sadržavati samo osnovne informacije, dok oni koji jesu u sustavu PDV-a moraju na svojim fakturama imati i dodatne elemente.

Prema članku 21. Zakona o trgovačkim društvima, na fakturi moraju pisati sljedeći podaci:

 • tvrtka i njezino sjedište,
 • sud kod kojeg je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno,
 • tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa

Društva s ograničenom odgovornošću moraju imati i:

 • iznos temeljnog kapitala duštva s naznakom je li plaćen u cijelosti, a ako nije, treba naznačiti koji dio kapitala nije uplaćen,
 • prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva

 

Osnovni sadržaj fakture

Svaka faktura prema zakonu mora sadržavati osnovne podatke, a to su:

 1. podaci o izdavatelju računa
 • naziv firme/obrta/udruge
 • adresa
 • OIB
 1. podaci o primatelju računa
 • naziv
 • adresa
 • OIB
 1. broj fakture – broj fakture se sastoji od 3 dijela: numerički dio (kreće od broja 1 na početku svake godine), oznaka poslovnog prostora i oznaka naplatnog uređaja
 2. datum i vrijeme izdavanja računa
 3. datum dospijeća
 4. popis proizvoda/usluga
 • naziv
 • količina
 • cijena
 1. način plaćanja – može biti transakcijski račun, gotovina ili kartica
 2. ukupni iznos fakture
 3. identifikator operatera koji je kreirao račun – ime i prezime ili OIB operatera

Porezni obveznici koji nisu u sustavu PDV-a ne smiju na fakturi iskazivati porez te moraju naglasiti zašto ga ne iskazuju. Ovaj dio se upisuje u napomenu o fakturi i najčešće sadrži nešto poput: „PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u“.

 

Dodatni sadržaj fakture za porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a

Porezni obveznici koji su u sustavu PDV-a uz navedene osnovne podatke, na fakturi moraju imati dodatne elemente koji se odnose na iznos fakture, a to su: 

 1. ukupni iznos usluge/proizvoda
 2. stopu PDV-a
 3. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a
 4. popuste ili rabate ako nisu uključeni u ukupni iznos usluge/proizvoda
 5. zbroj ukupnog iznosa usluge/proizvada i PDV-a

Ako se isporuka usluga/proizvoda vrši u drugu državu članice Europske unije, onda faktura mora sadržavati i PDV identifikacijski broj.

Dodatni sadržaj fakture za obveznike fiskalizacije

Uz sve navedene podatke, fiskalizirani računi moraju imati:

 1. točno vrijeme izdavanja računa (sat i minutu)
 2. oznaku operatera na naplatnom uređaju
 3. oznaku načina plaćanja računa (novčanice, kartica ili neki drugi oblik)
 4. jedinstveni identifikator računa
 5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije

 

Sadržaj fakture koji nije obavezan, ali Fakturko preporučuje i nudi

Gore navedeni podaci moraju biti na svakoj fakturi da bi ona bila zakonski ispravna.

 Sljedeći podaci nisu obavezni, ali će pomoći tvojim klijentima/kupcima.

 • logotip zbog prepoznatljivosti
 • podaci o firmi/obrtu/udruzi kao što su web adresa, e-mail i broj telefona za lakši kontakt
 • datum isporuke ako se razlikuje od datuma računa
 • QR kod za brže plaćanje
 • skenirani potpis i pečat

 

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi Fakturko update - Poboljšanja u fiskalizaciji, upravljanju fakturama i sigurnosti

Saznajte sve o novom updateu Fakturka koji donosi poboljšanja u fiskalizaciji, dodatne tabove za lakše upravljanje fakturama i interaktivne filtere. Osigurajte svoje poslovanje uz najnovije sigurnosne nadogradnje.

Pročitajte priču
blog.5.image

Unos generičkih dokumenata

U Fakturku možeš sam nazvati dokument kako želiš te odabrati koje funkcije želiš da ima

Pročitajte priču
Icon