Fakturko noviteti
Novosti iz fakturka
25.03.2023.

Fakturko noviteti

Fakturko
Fakturko team

Fakturko je ponovno naporno radio te je izbacio svoju novu verziju. Posljednja verzija Fakturka je 7.1 te nosi nekoliko korisnih nadogradnji.

Trebamo istaknuti da je i većina ovih nadogradnji proizašla direktno iz komentara i zahtjeva Fakturkovih korisnika, pa te ohrabrujemo da nam i dalje putem korisničke podrške ili maila šalješ svoje ideje kako Fakturko može biti korisniji tebi i drugim korisnicima!

Pa krenimo redom...

Ulazne fakture

Kompletno smo preradili sučelje za unos ulaznih faktura, pa sada slično izgleda te ima slične funkcionalnosti kao i unos ponuda, izlaznih faktura i otpremnica. Sučelje je podijeljeno u tabove, a u prvom tabu imaš mogućnost uređivanja osnovnih podataka o fakturi (datumi, dobavljač).

U drugom tabu možeš dodavati usluge ili proizvode na jednak način kao i kod izlaznih faktura. Svim proizvodima / uslugama je moguće dodijeliti, osim stope PDV-a, iznose, rabat te naziv i opis. Jednako kao i kod ulaznih računa, ako kreneš utipkavati nekoliko slova u naziv ili opis usluge / proizvoda ponudit će ti se unesene stavke iz prethodno unesenih faktura na koje možeš kliknuti i smanjiti upisivanje.

Pri dnu sučelja za unos proizvoda / usluga nalazi se i tablica sa popisom svih do sada unesenih ulaznih faktura prema klijentu ili općenito. Klikom na broj bilo koje od tih prethodno unesenih faktura, u ulaz koji trenutno kreiraš će se učitati sve usluge / proizvodi iz te fakture te ti također skratiti vrijeme unosa. Tablicu je moguće pretražiti prema širokom rasponu parametara - nazivu klijenta, nazivima usluge ili opisima, OIB-u i slično.

U trećem tabu ti je omogućen unos dokumenata koji se vežu uz ulaz koji kreiraš. To može biti npr. scan fizičkog računa kojeg si zaprimio ili slika fakture koju si primjerice slikao/la s mobitela. Ovo ti može biti korisno jer ćeš tako na jednom mjestu imati i sve ulaze. U slučaju da je ulazna faktura kreirana automatski, odnosno ako si je zaprimio/la kao e-Račun, tada će se u ovoj kartici prikazati PDF računa kojeg ti je putem sustava eposlovanje.hr poslao neki drugi pravni subjekt.

Također, ako je faktura e-račun, tada će se na listi ulaznih faktura prikazati i oznaka "eračun" koji će značiti da je faktura kreirana automatski.

Kako to izgleda u akciji, možeš vidjeti u videu niže:

Osim unosa, preradili smo i ispis svih ulaznih faktura, koji sada, jednako kao i ostali tipovi dokumenata, ima mogućnost brzog pregleda svih stavaka pojedine fakture prelaskom miša preko broja fakture.

 

Naslovnica

Na dnu naslovne stranice (nakon tvoje prijave u Fakturka) dodali smo zadnja 3 blog posta koje Fakturko piše. Povremeno pogledaj ovaj dio naslovnice, jer ćemo objavljivati novitete u Fakturku, ali i ostale važne stvari.

 

Pretraga

Doradili smo modul pretrage u izlistu svih dokumenata te je sada osim naziva klijenta moguće pretraživati i prema nazivima i opisima usluga. Osim toga, u listi ulaznih faktura dodali smo mogućnost filtriranja prema e-računima, čime će ti se prikazati samo automatski kreirane / zaprimljene fakture od strane ostalih pravnih subjekata, a koje su dohvaćene putem eposlovanje.hr.

 

Ponude

Do sada si jednim klikom mogao/la kreirati izlaznu fakturu iz ponude. To se radi klikom na "izradi fakturu" u listi svih ponuda. Sada smo doradili tu funkciju s mogućnošću promjene pojedinih podataka prije kreiranja fakture. Klikom na prethodno spomenutu opciju, sada se prikazuje prozorčić unutar kojeg prije kreiranja fakture možeš promijeniti datum fakture, dospijeće plaćanja, datum isporuke, poziv na broj za plaćanje te napomenu. Datum fakture ti automatski ispunjavamo prema današnjem danu. Dospijeće plaćanja se također automatski generira i to iz broja dana dospijeća koje si unio/la u postavakama Fakturka. Također ćemo ispuniti i poziv na broj koji će sadržavati broj sljedeće fakture, a u napomenu ćemo navesti "Uplata po ponudi broj: xx". Svim ovim podacima prije unosa fakture možeš i sam/a upravljati.

 

Predložak računa broj 2  

Napravili smo sitne vizualne korekcije drugog predoška. Sada je naziv tvoje firme ili obrta boldan te su ostali podaci manjeg fonta, kako bi bili čitljiviji.

 

Uz to, optimizirali smo pojedine dijelove Fakturka, kao i ispravili nekoliko uočenih nedostataka.

Želimo ti uspješno poslovanje i ugodno korištenje Fakturka!

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Unos generičkih dokumenata

U Fakturku možeš sam nazvati dokument kako želiš te odabrati koje funkcije želiš da ima

Pročitajte priču
blog.5.image

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Pročitajte priču
Icon