Sufiks broja ponude
Novosti iz fakturka
22.03.2022.

Sufiks broja ponude

Fakturko
Fakturko team

U verziji Fakturka 2.1, koju smo završili 22.3. sukladno korisničkim sugestijama, unutar postavki smo dodali konfiguraciju sufiksa broja ponuda. Broj ponude, kao i broj fakture se u Fakturku tvori na način da se automatski uzlaznom nizu broja ponude (unutar tekuće godine) nadoda željena oznaka ponude, koja može označavati operatera, godinu i slično.

Nakon što ste ispunili ovu opciju u postavkama, prilikom svakog kreiranja ponude u njezinom broju će biti napisan ulazni broj te unesena postavka.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon