Što je ulazna faktura?
01.01.1970.

Što je ulazna faktura?

Fakturko

Što je ulazna faktura?

Ulazna faktura je službeni dokument koji se dobavljaču izdaje kao potvrda o kupnji robe ili usluge od kupca. U osnovi, ulazna faktura je financijski dokument koji pruža detaljan pregled proizvoda ili usluga koje su kupljene, njihove cijene i druge bitne podatke.

Ulazna faktura obično sadrži osnovne informacije kao što su: naziv i adresa dobavljača i kupca, datum izdavanja fakture, broj fakture, opis robe ili usluge, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu, porezne stope i iznos poreza, ukupan iznos za plaćanje.

Obveznici zaprimanja ulaznih faktura su poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost i obvezni su ih zaprimati prema propisima države u kojoj posluju. Ulazne fakture su vrlo važne za poslovanje jer su osnova za evidentiranje prihoda i rashoda te izračunavanje poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Ulazne fakture se često koriste u računovodstvene svrhe kako bi se pratilo stanje zaliha, utvrdila neto dobit i rashodi te utvrdio ukupni prihod i porezni dug. Također, ulazna faktura služi kao osnova za plaćanje dobavljaču, a također može biti potrebna za carinske svrhe, posebice u međunarodnoj trgovini.

Ulazne fakture se obično zaprimaju u nekoliko primjeraka, a jedan primjerak ostaje kod kupca, dok se ostali primjerci šalju dobavljaču, knjigovodstvu i drugim nadležnim tijelima.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon