Ulazna faktura

Ulazna faktura

Što je ulazna faktura?

Ulazna faktura je službeni dokument koji dobavljač izdaje tvrtki kao potvrdu o kupnji proizvoda/usluge. Ulazna faktura pruža detaljan pregled proizvoda/usluga koje su kupljene, njihove cijene i druge bitne podatke.

Ulazna faktura sadrži osnovne informacije kao što su: naziv i adresa dobavljača i kupca, datum izdavanja fakture, broj fakture, opis robe ili usluge, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu, porezne stope i iznos poreza, ukupan iznos za plaćanje.

Ulazne fakture su vrlo važne za poslovanje jer su osnova za evidentiranje prihoda i rashoda te izračunavanje poreza na dodanu vrijednost (PDV). Često se koriste u računovodstvene svrhe kako bi se pratilo stanje zaliha, utvrdila neto dobit i rashodi te utvrdio ukupni prihod i porezni dug. 

Ulazne fakture se obično zaprimaju u nekoliko primjeraka, a jedan primjerak ostaje kod kupca, dok se ostali primjerci šalju dobavljaču, knjigovodstvu i drugim nadležnim tijelima.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon