Trgovačko društvo

Trgovačko društvo

Što je trgovačko društvo?

Trgovačko društvo je pravna osoba koja se sastoji od dvije ili više osoba koje su se udružile kako bi zajedno obavljale neku vrstu gospodarske djelatnosti u cilju stjecanja dobiti. Ovakvo udruživanje omogućava pojedincima i malim poduzetnicima da zajednički djeluju na tržištu, smanjujući tako troškove poslovanja i povećavajući svoju konkurentnost.

Postoji nekoliko vrsta trgovačkih društava, a to su:

  • Jednostavno društvo - u kojem svaki od partnera u društvu odgovara neograničeno i solidarno za sve obveze društva
  • Komanditno društvo - u kojem jedan ili više partnera odgovaraju neograničeno i solidarno, dok drugi odgovaraju samo u visini svojih uloga u društvu
  • Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) - u kojem svaki od partnera odgovara samo u visini svojih uloga u društvu
  • Dioničko društvo (d.d.) - u kojem su vlasnički udjeli u društvu predstavljeni dionicama koje se mogu slobodno kupovati i prodavati na tržištu
  • Komanditno društvo s dionicama - kombinacija komanditnog društva i dioničkog društva

Trgovačko društvo ima svoje prednosti i mane. Jedna od prednosti je da se rizik poduzetništva dijeli među partnerima, što smanjuje financijski teret svakog pojedinog partnera. Također, trgovačko društvo ima veću šansu za uspjehom jer zajedničkim snagama lakše se dolazi do kapitala, tržišta i ljudskih resursa. Međutim, trgovačko društvo također ima svoje mane, poput kompliciranijeg upravljanja i odlučivanja, dijeljenja dobiti i slično.

Kako bi se osnovalo trgovačko društvo, potrebno je sastaviti osnivački akt, odrediti temeljni kapital te registrirati društvo u nadležnom državnom tijelu.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon