Porezni nadzor

Porezni nadzor

Što je porezni nadzor?

Porezni nadzor je postupak kojim porezna uprava provjerava jesu li porezni obveznici ispunili svoje porezne obveze u skladu s važećim poreznim propisima. To uključuje pregledavanje poreznih prijava i drugih poreznih dokumenata, provjeru ispravnosti obračuna poreza i doprinosa, te provjeru poštivanja poreznih zakona i propisa. Porezni nadzor može biti redovni, izvanredni ili temeljit.

Redovni porezni nadzor obično se provodi jednom godišnje, dok se izvanredni nadzor provodi u slučajevima kada porezna uprava posumnja u nepravilnosti u poslovanju poreznog obveznika. Temeljiti porezni nadzor je opsežniji i detaljniji od redovnog i obično se provodi u slučajevima kada postoje sumnje u ozbiljnije nepravilnosti.

Tijekom poreznog nadzora porezni inspektori imaju pravo pregledati poslovne knjige i dokumente, ispitati poreznog obveznika i njegove zaposlenike te izvršiti uvid u bankovne račune i druge financijske izvore. Ako se tijekom nadzora utvrde nepravilnosti, porezni obveznik će biti obaviješten o tome te će mu biti omogućeno da ih ispravi u određenom roku. Ako porezni obveznik ne ispravi nepravilnosti u roku, porezna uprava može poduzeti daljnje korake, uključujući pokretanje sudskog postupka.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon