Ponuda

Ponuda

Što je ponuda?

Ponuda je neobvezujući dokument koji se sastavlja kako bi se ponudio određeni proizvod/usluga potencijalnom kupcu. Ponuda sadrži detalje o proizvodu/usluzi, cijeni, uvjetima prodaje i rokovima isporuke.

Ponuda se obično sastavlja kako bi se privukli novi klijenti i povećala prodaja. Kada se sastavlja ponuda, važno je uzeti u obzir želje i potrebe kupca te ponuditi adekvatan proizvod/uslugu koji će zadovoljiti te potrebe.

U ponudi se obično navodi cijena proizvoda ili usluge, kao i uvjeti plaćanja, način dostave i rokovi isporuke. Također, ponuda može uključivati i dodatne informacije o proizvodu ili usluzi koje bi mogle biti korisne potencijalnom kupcu u procesu odlučivanja.

Ponuda može biti izrađena u tiskanom ili digitalnom obliku, ovisno o željama i potrebama prodavatelja. Digitalna ponuda može biti brža i jednostavnija za slanje i primanje te može biti jednostavnije ažurirati i prilagoditi novim uvjetima prodaje.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Pročitajte priču
blog.5.image

Fakture u 2024. godini

Novosti u Fakturku u 2024. godini

Pročitajte priču
Icon