Što je PDV?
01.01.1970.

Što je PDV?

Fakturko

Što je PDV?

PDV (porez na dodanu vrijednost) je vrsta indirektnog poreza koji se primjenjuje na gotovo sve vrste proizvoda i usluga koje se kupuju i prodaju u zemlji. To znači da se PDV naplaćuje od krajnjeg potrošača kada kupuje robu ili usluge od prodavatelja, a zatim se taj PDV prenosi na državu.

U osnovi, PDV je porez na dodanu vrijednost koja se stvara u svakom koraku proizvodnog lanca. To znači da se PDV naplaćuje na vrijednost koju dodaju sve tvrtke uključene u proces proizvodnje, distribucije i prodaje proizvoda ili usluga. Kada tvrtka proda proizvod ili uslugu, ona naplaćuje PDV od kupca i taj PDV se potom prenosi na državu.

PDV stopa može varirati od zemlje do zemlje, a u nekim zemljama postoje različite stope PDV-a za različite vrste proizvoda ili usluga. U nekim zemljama postoje i posebni propisi za male tvrtke koje imaju niži prag PDV-a ili su potpuno oslobođene plaćanja PDV-a.

Države često koriste prikupljeni PDV kao važan izvor prihoda za financiranje svojih javnih usluga i projekata. Međutim, PDV također može imati utjecaj na potrošačku kupovnu moć, posebno u slučaju visokih stopa PDV-a.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon