Dobit poduzeća

Dobit poduzeća

Dobit je financijski pojam koji se koristi za opisivanje pozitivne razlike između prihoda i troškova poslovanja poduzeća u određenom razdoblju. Drugim riječima, to je novac koji ostaje poduzeću nakon što se oduzmu svi troškovi poslovanja od ukupnog prihoda.

Postoji nekoliko vrsta dobiti u poduzeću:

  • Neto dobit - To je dobit koja ostaje nakon što se oduzmu svi troškovi od ukupnog prihoda poduzeća. Neto dobit je često izvješćena kao profit poduzeća.
  • Bruto dobit - To je razlika između ukupnog prihoda poduzeća i izravnih troškova povezanih s proizvodnjom ili pružanjem usluga. Bruto dobit ne uzima u obzir neizravne troškove, poput prodajnih, administrativnih ili financijskih troškova.
  • Operativna dobit - To je dobit koja se ostvari nakon što se oduzmu samo operativni troškovi od ukupnog prihoda poduzeća. Operativni troškovi uključuju troškove koji su direktno povezani s proizvodnjom ili pružanjem usluga, poput sirovina, radne snage i troškova održavanja.

Dobit je važan pokazatelj uspješnosti poslovanja poduzeća i može biti korištena za različite svrhe, poput isplate dividende dioničarima, reinvestiranja u poslovanje ili smanjenja dugova.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon