Što je datum isporuke na fakturi?

Što je datum isporuke na fakturi?

Što je datum isporuke na fakturi?

Datum isporuke na fakturi je datum kada se roba ili usluga isporučuje kupcu. Ovaj datum se obično navodi na fakturi kako bi se potvrdilo kada je došlo do isporuke robe ili usluge. Datum isporuke je važan za obračun poreza i za upravljanje zalihami.

U slučaju da je datum isporuke na fakturi kasniji od datuma izdavanja fakture, to može utjecati na rok plaćanja, kao i na obračun poreza i kamata. Stoga je važno pažljivo pratiti datume isporuke kako bi se izbjegle eventualne kašnjenja i probleme s plaćanjem.

Datum isporuke na fakturi može biti različit od datuma naručivanja robe ili usluge. To se može dogoditi kada se roba ili usluga naručuju unaprijed, ali se isporučuju kasnije, ili kada se roba ili usluga isporučuju u više etapa. U tim slučajevima, svaki datum isporuke se obično navodi na svojoj vlastitoj fakturi kako bi se izbjegla zabuna i olakšalo praćenje plaćanja.

Datum isporuke na fakturi također može biti važan za upravljanje zalihami. Ako se roba isporučuje na više etapa, datum isporuke na svakoj fakturi omogućuje praćenje zaliha i planiranje budućih naručivanja. Također, datum isporuke na fakturi omogućuje praćenje prodaje i analizu prodajnih podataka kako bi se planirale buduće marketinške aktivnosti i strategije.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon