Što donosi Fakturko u novoj verziji?
Novosti iz fakturka
22.07.2022.

Što donosi Fakturko u novoj verziji?

Fakturko
Fakturko team

U verziji Fakturka 4.0 izradili smo značajne nadogradnje sustava.

Izlazne fakture

Najveću nadogradnju je dobila lista za prikaz izlaznih faktura. Te ona sada izgleda na ovakav način:

Lista za prikaz izlaznih faktura 

Optimizirali smo prostor i dizajn liste kako bi sadržavala više smislenijih i strukturiranijih podataka. Oni uključuju broj fakture, naziv klijenta s osnovnim informacijama (OIB klijenta, adresa te kontakt podaci). Ukupan iznos fakture je sada razdvojen na iznos osnovice te iznos poreza na dodanu vrijednost. Prikazani su datumi unosa fakture, dospijeća te datumi uplate faktura s točnim iznosima te informacijom o danima kašnjenja uplate.

Radnje kojima možete upravljati fakturama su sada uvijek dostupne, a uključuju gumb za pregled fakture (u formatu memoranduma ili standardnom formatu), opcije za slanje fakture klijentima iz sustava kao i povijest slanja, mogućnost evidencije uplate za fakture koje nisu uplaćene te opcija uređivanja fakture.

Uz gore navedene opcije, fakture u prvoj koloni, uz broj fakture imaju i opisne statuse, koji uključuju brojač dana do dospijeća plaćanja (u slučaju nenaplaćene fakture), brojač dana nakon dospijeća te status plaćeno, storno i preostalo za uplatu. 

U sklopu ovog ažuriranja, omogućili smo i direktno uređivanje klijenata iz liste faktura. U slučaju da klijent nema unesen broj telefona ili e-mail, tada će se na mjestu tih podataka prikazati link za uređivanje:

Klijent bez podataka

Klikom na "Unesi email" ili "Unesi telefon", prikazuje se skočni prozor unutar kojeg je moguće mijenjati sve podatke o klijentima.

Uređivanje klijenta

Izvoz podataka

Nadogradili smo i modul za izvoz podataka te je sada moguće izvesti podatke u PDF ili Excel formatu. 

Izvoz financijskih podataka u PDF formatu sada sadrži kolone za broj fakture, naziv klijenta, osnovicu, PDV te ukupan iznos. Osim toga, zadnje tri kolone sadrže datum fakture, dospijeće plaćanja te datum uplate s uplaćenim iznosom. Pri dnu dokumenta se nalazi i manja tablica koja sadrži rekapitulaciju osnovice, PDV-a i ukupnih iznosa.

Izvoz financijskih podataka  

Uz izvoz u PDF formatu, omogućen je izvoz i u Excel (xlsx) formatu pomoću kojeg je omogućeno lakše upravljanje podacima (kao npr. sortiranje po raznim kolonama i slično).

Izvoz podataka radi na način da ono što se trenutno vidi u tablici izlaznih faktura se preslikava na izvezene datoteke. Tako je npr. moguće filtrirati tablicu izlaznih faktura prema nazivu klijenta, sortirati rezultate na željeni način te tada takve podatke i izvesti. 

Napredno filtriranje faktura

Odabirom tipke "napredno filtriranje" iznad tablice s popisom izlaznih faktura, prikazuje se panel za filtriranje.

Filtriranje faktura

U sklopu naprednog filtriranja, moguće je prikazati fakture samo određenog klijenta (ili više njih), odabrati točan vremenski raspon unutar kojeg je pojedina faktura izdana te odabrati status u kojem se faktura trenutno nalazi. Statusi uključuju prikaz faktura bez uplate, faktura koje su dospijele na naplatu, odnosno kojima je prošao datum dospijeća, storno fakture i plaćene. 

Dualni prikaz cijena

Od 5.9.2022. uvedena je obaveza dvojnog iskazivanja cijena usluga i proizvoda na fakturama. Dvojno iskazivanje cijena znači da će biti potrebno cijene iskazati u kunama te eurima, a za prikaz cijena u eurima je i definiran fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kn.

Sve fakture koje izradite u Fakturku nakon 20.7. će imati prikaz cijena u obje valute. To na izlaznoj fakturi izgleda ovako:

Dualne cijene

Osim toga, u PDF-u izlaznih faktura smo dodali i kolonu za oznaku PDV-a te smo i doradili ispis osnovice, koji sada uključuje osnovicu za određenu stopu PDV-a, kao i same iznose poreza po stopama.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi Fakturko update - Poboljšanja u fiskalizaciji, upravljanju fakturama i sigurnosti

Saznajte sve o novom updateu Fakturka koji donosi poboljšanja u fiskalizaciji, dodatne tabove za lakše upravljanje fakturama i interaktivne filtere. Osigurajte svoje poslovanje uz najnovije sigurnosne nadogradnje.

Pročitajte priču
blog.5.image

Unos generičkih dokumenata

U Fakturku možeš sam nazvati dokument kako želiš te odabrati koje funkcije želiš da ima

Pročitajte priču
Icon