Razlike između ulaznih i izlaznih faktura
01.01.1970.

Razlike između ulaznih i izlaznih faktura

Fakturko

Ulazna faktura

Ulazna faktura je financijski dokument koji se dobavljaču izdaje kao potvrda o kupnji robe ili usluge od kupca.

  • Ulazna faktura je primljena od dobavljača od strane kupca
  • Opisuje kupovinu robe ili usluge od dobavljača
  • Sadrži informacije o dobavljaču i kupcu, datum izdavanja fakture, broj fakture, opis robe ili usluge, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu, porezne stope i iznos poreza, ukupan iznos za plaćanje
  • Potrebna je za evidentiranje prihoda i rashoda, izračunavanje PDV-a i knjiženje u računovodstvene evidencije
  • Zaprima se u više primjeraka, a jedan primjerak ostaje kod kupca, dok se ostali primjerci šalju dobavljaču, knjigovodstvu i drugim nadležnim tijelima

Izlazna faktura

Izlazna faktura je financijski dokument koji se kupcu izdaje kao potvrda o prodaji robe ili usluge od dobavljača.

  • Izlazna faktura se izdaje kupcu od strane dobavljača
  • Opisuje prodaju robe ili usluge kupcu
  • Sadrži informacije o dobavljaču i kupcu, datum izdavanja fakture, broj fakture, opis robe ili usluge, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu, porezne stope i iznos poreza, ukupan iznos za plaćanje
  • Potrebna je za evidenciju prihoda i rashoda, izračunavanje PDV-a i knjiženje u računovodstvene evidencije
  • Zaprima se u više primjeraka, a jedan primjerak ostaje kod kupca, dok se ostali primjerci šalju dobavljaču, knjigovodstvu i drugim nadležnim tijelima
Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon