Postavke - Postavke faktura i ponuda
Fakturko tutorijali
26.05.2022.

Postavke - Postavke faktura i ponuda

Fakturko
Fakturko team

Fakturko je postavke podijelio u 8 kategorija, a to su:

  1. Osnovne informacije
  2. Moje postavke
  3. Podaci o tvrtki
  4. Postavke faktura i ponuda
  5. Promjena lozinke
  6. Postavke slanja e-maila
  7. Dodatni korisnici
  8. Moja pretplata

Postavke faktura i ponuda

Ovaj dio postavki ubrzat će ti pisanje faktura i ponuda. Većina stavki u ovom dijelu je dio obaveznog sadržaja fakture, pa su tako i obavezne za ispuniti.

Prvo što se od tebe traži je ime i prezime operatera, odnosno osobe odgovorne za izdavanje fakture. Identifikator operatera je obavezan dio fakture, a može biti ime i prezime ili OIB. Fakturko se odlučio za ime i prezime. Ovaj podatak prikazivat će se na dnu fakture s dijelom predviđenim za potpis.

Zatim slijedi titula operatera. Ovdje možeš upisati i samo „operater“ ili direktor/vlasnik, ako je to tvoja pozicija. Ta titula će se prikazivati skupa s imenom i prezimenom, odnosno ispred njih.

Format broja faktura uglavnom se dogovara unutar svake firme. Broj fakture se sastoji od 3 dijela. Prvi dio je broj koji kreće od 1 na početku godine i raste tijekom godine. Drugi dio odnosi se na oznaku poslovnog prostora, a treći na oznaku naplatnog uređaja. Fakturko sve svoje fakture označava s x-01-01, jer ima samo jedan poslovni prostor i jedan naplatni uređaj.

Datum dospijeća plaćanja je jedan od obaveznih elemenata fakture, a on ovisi isključivo o vama. Kako bi ubrzali proces pisanja fakture, ovdje možeš odabrati zadani broj dana dospijeća plaćanja. Ako je danas npr. 10. u mjesecu, a ti si odabrao 10 dana kao zadano, onda će se u pisanju fakture automatski upisati 20. u mjesecu kao datum dospijeća plaćanja. U slučaju da taj datum treba biti drugačiji, možeš ga promijeniti prilikom pisanja izlazne fakture.

Za razliku od faktura, format broja ponuda nije strogo definiran. Svakako će prvi broj biti rastući, 1 za prvu ponudu u godini i tako redom, a drugi dio broja ponude možeš odabrati sam. To može biti 01, kao oznaka poslovnog prostora kao i kod faktura, ali može biti i npr. 2022 jer smo trenutno u toj godini.

Akcent boje na fakturama biraš kako bi tvoja faktura bila u skladu s tvojom tvrtkom/obrtom/udrugom. Pa ako ti je logo npr. zelene boje, preporučujemo da ovdje odabereš nijansu zelene iz logotipa. No, moramo napomenuti da je pozadina fakture bijela, pa nije preporučljivo odabrati bijelu boju, kao ni jako svijetle nijanse drugih boja jer dijelovi fakture neće biti dobro vidljivi.

Napomena na računu odnosi se na podatak koji je obavezan dio fakture. Ako nisi u sustavu PDV-a to moraš naznačiti na fakturi. Tekst može izgledati ovako: „Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u“. S druge strane, ako jesi u sustavu PDV-a i to mora biti naznačeno pa tekst može izgledati ovako: „Obračun prema naplaćenim naknadama sukladno članku 125.i.“ Ako ćeš koristiti i fakture na engleskom jeziku, tekst za englesku verziju moraš posebno upisati. Klikom na "Engleski" otvorit će se novo polje u koje upisuješ tekst. 

Tekst u podnožju računa predviđen je za pravne podatke koji se moraju prikazivati na fakturi. Ako se radi npr. o pravnoj osobi, tu će biti ime tvrtke i njezino sjedište, sud u koji je upisana i MBS, temeljni kapital i član uprave. Kao i kod Napomene na računu, tekst za englesku verziju fakture moraš posebno upisati.

Zadnji tekst koji možeš upisati je tekst napomene u dokumentu otvorenih stavki. Drugim riječima, kada klijent ima otvoreno dugovanje, možeš mu poslati novu fakturu s prikazom dugovanja. U tom slučaju će se ispod otvorenih stavki prikazivati tekst koji ovdje upišeš. To može biti npr.: „Molimo da otvorena dugovanja podmirite u najkraćem roku.“

Iako logotip nije obavezan dio fakture, Fakturko svakako preporučuje da ga imaš. Logotip će se prikazivati u gornjem desnom kutu fakture, a uploadati ga možeš u ovim postavkama.

Kao i logotip, potpis i pečat više nisu obavezni dio fakture. Ali ovdje ih možeš uploadati. Potpis će se prikazivati iznad titule i imena i prezimena operatera, a pečat ispod. Idealno bi bilo kada bi potpis i pečat bili bez pozadine kod uploada jer bi se moglo dogoditi da pozadina prekrije dio teksta oko kojeg se prikazuje.

Logotip, potpis i pečat moraju biti u PNG ili JPEG formatu da bi se mogli uploadati.

Posljednja stavka u ovim postavkama je omiljeni izgled fakture. Trenutno možeš birati između dva templatea, no radimo na novima i čim budu gotovi, bit će dostupni našim korisnicima.

Ako je sve u redu i ne želiš ništa mijenjati, možeš kliknutu na „Spremi“.

Nakon spremanja možeš kliknuti na „Pogledaj testnu fakturu“ pokraj opcije za spremanje da vidiš kako će svi podaci izgledati na fakturi i jesi li zadovoljan/na s upisanim i odabranom bojom.

 

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon