Postavke - Postavke faktura i ponuda
Fakturko tutorijali
26.05.2022.

Postavke - Postavke faktura i ponuda

Fakturko
Fakturko team

Fakturko je postavke podijelio u 8 kategorija, a to su:

 1. Osnovne informacije
 2. Moje postavke
 3. Podaci o tvrtki
 4. Postavke faktura i ponuda
 5. Promjena lozinke
 6. Postavke slanja e-maila
 7. Dodatni korisnici
 8. Moja pretplata

Postavke faktura i ponuda

Ovaj dio postavki ubrzat će ti pisanje faktura i ponuda. Većina stavki u ovom dijelu je dio obaveznog sadržaja fakture, pa su tako i obavezne za ispuniti

Radi lakšeg snalaženja, postavke faktura i ponuda su podijeljeni u četiri dijela:

 1. Operater i format broja faktura
 2. Tekstovi u dokumentima
 3. Izgled dokumenata
 4. Ostalo

Operater i format broja fakture

Prvo što se od tebe traži je ime i prezime operatera, odnosno osobe odgovorne za izdavanje fakture. Identifikator operatera je obavezan dio fakture, a može biti ime i prezime ili OIB. Fakturko se odlučio za ime i prezime. Ovaj podatak prikazivat će se na dnu fakture s dijelom predviđenim za potpis.

Zatim slijedi titula operatera. Ovdje možeš upisati i samo „operater“ ili direktor/vlasnik, ako je to tvoja pozicija. Ta titula će se prikazivati skupa s imenom i prezimenom, odnosno ispred njih.

Razdijelni znak broja fakture je znak kojim će biti odvojeni brojevi u broju fakture, a možeš odabrati između "-" ili "/" ovisno o svojim potrebama.

Format broja faktura uglavnom se dogovara unutar svake firme. Broj fakture se sastoji od 3 dijela. Prvi dio je broj koji kreće od 1 na početku godine i raste tijekom godine. Drugi dio odnosi se na oznaku poslovnog prostora, a treći na oznaku naplatnog uređaja. Fakturko sve svoje fakture označava s x-01-01, jer ima samo jedan poslovni prostor i jedan naplatni uređaj.

Tekstovi u dokumentima

Za početak moramo napomenuti da sve tekstove možeš urediti prilikom pisanja pojedine fakture. 

Napomena na računu odnosi se na podatak koji je obavezan dio fakture. Ako nisi u sustavu PDV-a to moraš naznačiti na fakturi. Tekst može izgledati ovako: „Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u“. S druge strane, ako jesi u sustavu PDV-a i to mora biti naznačeno pa tekst može izgledati ovako: „Obračun prema naplaćenim naknadama sukladno članku 125.i.“ Ako ćeš koristiti i fakture na engleskom ili njemačkom jeziku, tekstove za te verzije  moraš posebno upisati. Klikom na "Engleski" ili "Njemački" otvorit će se novo polje u koje upisuješ tekst. 

Napomena na ponudama se odnosi na tekst koji će se prikazivati na svim ponudama. Nju također možeš napisati na engleskom i njemačkom jeziku.

Tekst u podnožju računa predviđen je za pravne podatke koji se moraju prikazivati na fakturi. Ako se radi npr. o pravnoj osobi, tu će biti ime tvrtke i njezino sjedište, sud u koji je upisana i MBS, temeljni kapital i član uprave. Kao i kod napomena, tekst za englesku ili njemačku verziju fakture moraš posebno upisati.

Zadnji tekst koji možeš upisati je tekst napomene u dokumentu otvorenih stavki. Drugim riječima, kada klijent ima otvoreno dugovanje, možeš mu poslati novu fakturu s prikazom dugovanja. U tom slučaju će se ispod otvorenih stavki prikazivati tekst koji ovdje upišeš. To može biti npr.: „Molimo da otvorena dugovanja podmirite u najkraćem roku.“

Izgled dokumenata

Prva stavka u ovom dijelu je omiljeni izgled fakture. Trenutno možeš birati između tri templatea, no radimo na novima i čim budu gotovi, bit će dostupni našim korisnicima.

Iako logotip nije obavezan dio fakture, Fakturko svakako preporučuje da ga imaš. Logotip će se prikazivati u gornjem desnom ili lijevom kutu fakture, a uploadati ga možeš klikom na "Promijeni logotip".

Kao i logotip, potpis i pečat više nisu obavezni dio fakture. Ali ovdje ih možeš uploadati. Potpis će se prikazivati iznad titule i imena i prezimena operatera, a pečat ispod. Idealno bi bilo kada bi potpis i pečat bili bez pozadine kod uploada jer bi se moglo dogoditi da pozadina prekrije dio teksta oko kojeg se prikazuje.

Logotip, potpis i pečat moraju biti u PNG ili JPEG formatu da bi se mogli uploadati.

Ostalo

Datum dospijeća plaćanja je jedan od obaveznih elemenata fakture, a on ovisi isključivo o vama. Kako bi ubrzali proces pisanja fakture, ovdje možeš odabrati zadani broj dana dospijeća plaćanja. Ako je danas npr. 10. u mjesecu, a ti si odabrao 10 dana kao zadano, onda će se u pisanju fakture automatski upisati 20. u mjesecu kao datum dospijeća plaćanja. U slučaju da taj datum treba biti drugačiji, možeš ga promijeniti prilikom pisanja izlazne fakture.

Za razliku od faktura, format broja ponuda nije strogo definiran. Svakako će prvi broj biti rastući, 1 za prvu ponudu u godini i tako redom, a drugi dio broja ponude možeš odabrati sam. To može biti 01, kao oznaka poslovnog prostora kao i kod faktura, ali može biti i npr. 2023 jer smo trenutno u toj godini.

Akcent boje na fakturama biraš kako bi tvoja faktura bila u skladu s tvojom tvrtkom/obrtom/udrugom. Pa ako ti je logo npr. zelene boje, preporučujemo da ovdje odabereš nijansu zelene iz logotipa. No, moramo napomenuti da je pozadina fakture bijela, pa nije preporučljivo odabrati bijelu boju, kao ni jako svijetle nijanse drugih boja jer dijelovi fakture neće biti dobro vidljivi.

I za kraj, ako želiš, možeš uključiti opciju s kojom će se barkod za plaćenje uvijek prikazivati na ponudama i fakturama. Naravno, prilikom kreiranja fakture ili ponude, tu opciju možeš isključiti ako ne želiš da se barkod prikazuje na baš toj fakturi ili ponudi.

Ako je sve u redu i ne želiš ništa mijenjati, možeš kliknutu na „Spremi“.

Nakon spremanja možeš kliknuti na „Pogledaj testnu fakturu“ pokraj opcije za spremanje da vidiš kako će svi podaci izgledati na fakturi i jesi li zadovoljan/na s upisanim i odabranom bojom.

 

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi Fakturko update - Poboljšanja u fiskalizaciji, upravljanju fakturama i sigurnosti

Saznajte sve o novom updateu Fakturka koji donosi poboljšanja u fiskalizaciji, dodatne tabove za lakše upravljanje fakturama i interaktivne filtere. Osigurajte svoje poslovanje uz najnovije sigurnosne nadogradnje.

Pročitajte priču
blog.5.image

Unos generičkih dokumenata

U Fakturku možeš sam nazvati dokument kako želiš te odabrati koje funkcije želiš da ima

Pročitajte priču
Icon