Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama

Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama

Što je obračun PDV-a po naplaćenim naknadama?

Obračun PDV-a po naplaćenim naknadama je metoda obračuna poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) koja se primjenjuje kada se naknada za robu ili uslugu naplaćuje od kupca. Prema ovoj metodi, PDV se obračunava i prikazuje u poreznoj prijavi tek kada je naknada naplaćena od strane kupca, a ne kada je faktura izdana.

To znači da se PDV ne obračunava u trenutku isporuke robe ili usluge, već tek kada je naknada za to naplaćena. Ova metoda obračuna PDV-a je često korištena u poslovanju s dugotrajnim plaćanjem, poput leasinga ili najma, gdje se naknada plaća u više rata.

Primjerice, ako tvrtka izda fakturu za prodaju robe u vrijednosti od 1.000 kuna sa stopom PDV-a od 25%, ali kupac plati samo 500 kuna u trenutku isporuke, tada će tvrtka u poreznoj prijavi prikazati PDV samo na iznos od 500 kuna, odnosno 125 kuna. Ostatak PDV-a na preostalih 500 kuna bit će prikazan u poreznoj prijavi tek kada ih kupac plati u budućnosti.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon