Novo sučelje za unos proizvoda i usluga
Novosti iz fakturka
01.07.2022.

Novo sučelje za unos proizvoda i usluga

Fakturko
Fakturko Team

Fakturko je napredovao do verzije 3.2, koju smo objavili 1.7.2022.

Od najvažnijih noviteta u ovoj verziji donosimo potpuno prerađeno sučelje za unos usluga i proizvoda kod izrade faktura i ponuda.

Novi unos usluga / proizvoda u fakturama

Slušajući povratne informacije naših korisnika, odlučili smo se promijeniti način na koji se unose usluge i proizvodi u ponudama i fakturama. 

Najvažnija novost je da se sada na razini pojedine usluge ili proizvoda mogu definirati proizvoljne jednične mjere. U slučaju da ne želite koristiti jediničnu mjeru (kao oznaku kvantifikacije svojih usluga / proizvoda) tada je i dalje moguće koristiti samo iznos usluge/proizvoda, bez količine i jedinične mjere.

Novo sučelje za unos usluga i proizvoda sada izgleda ovako:

Novi unos usluga i proizvoda

U lijevom dijelu sučelja se nalaze unosi za naziv usluge ili proizvoda te za njihov opis.

U desnom dijelu se nalazi odabir stope PDV-a te polja za unos cijena i rabata usluga.

Odabirom menija desno od "količina", prikazuju se mogućnosti za unos mjera. Prva mogućnost je odabir "bez mjere" nakon čega se polje za "količinu" onemogućuje i ukupna cijena pojedine usluge ili proizvoda neće imati iskazanu količinu i mjernu jedinicu, već samo svoju ukupnu cijenu. U slučaju da je na fakturi ili ponudi za vašu uslugu ili proizvod potrebno iskazati količinu, tada možete odabrati jednu od osnovnih mjera (kom / h) ili odabrati jednu od prethodno korištenih mjera (u sekciji "tvoje mjere"). 

Unos mjere usluge i proizvoda

Ako je potreban unos nove mjere, tada je u polje na vrhu padajućeg menija potrebno upisati naziv te nove mjere.

Unos nove mjere

Kako možete i primijetiti, u polju ispod "cijena", automatski se prikazuje i natpis "Cijena / nova mjera".

Logika ostalih polja je ostala nepromijenjena - rabat automatski računa popust na uslugu ili proizvod, dok polje "ukupno" predstavlja umnožak količine i cijene, umanjen za eventualni rabat.

 

U sljedećoj većoj nadogradnji Fakturka, planiramo isto sučelje preraditi i za unos ponuda.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Pročitajte priču
blog.5.image

Fakture u 2024. godini

Novosti u Fakturku u 2024. godini

Pročitajte priču
Icon