Nova verzija Fakturka
Novosti iz fakturka
07.02.2023.

Nova verzija Fakturka

Fakturko
Fakturko Team

Objavili smo novu verziju Fakturka - 6.2

Od najvažnijih promjena, izdvojili smo sljedeće:

Novosti u e-računima

Sukladno posljednjim najavama, pitanje je dana kada će svi poduzetnici biti obavezni slati e-račune. E-računi na značajan način olakšavaju slanje, odnosno primanje dokumenata kao i evidenciju uplate.

U novoj verziji Fakturka, omogućili smo slanje fakture (izlaznog računa) koja je kreirana u Fakturku u sklopu attachmenta pojedinog e-računa. To ukratko znači da će klijent koji primi vaš e-račun, u sklopu dokumenta vizualizacije dobiti i PDF računa koji ste kreirali na Fakturku. Prilikom kreiranja e-računa nije potrebno raditi dodatne radnje, već se ovaj proces odvija automatski.

Osim toga, omogućili smo i pregled statusa pojedinog e-računa direktno iz našeg sučelja. To možete provjeriti klikom na gumb "e-račun" u listi izlaznih faktura te odabrati "status e-računa". Odabirom ove opcije, prikazuje se modalni prozor u kojem se kronološki prikazuje status računa, koji uključuje slanje, validaciju, slanje klijentu te pregled računa od strane klijenta.

Niže je kraći video prikaz koji to ilustrira:

  

 

Promjene u modulu klijenata

Sukladno vašim željama, uveli smo mogućnost dodavanja hijerarhijske strukture osoba unutar firme/obrta, sa kontaktima. Ovo ažuriranje modula klijenta vam sada može služiti kao adresar osoba. Promjene su vidljive kod uređenja ili dodavanja novog klijenta - novo sučelje sada ima 3 gornja taba koja su podijeljena na općenite podatke o klijentu, kontakt podatke te sučelja za unos logotipa.

 

Slanje izlaznih faktura na više kontakata

Uveli smo mogućnost slanja dokumenata izlaznih faktura na više mail adresa. Novost je da se odabirom slanja pojedine fakture prikazuje i padajući menu sa popisom svih mailova koje ste unijeli u modulu klijenata. Možete odabrati jedan ili više mailova na koje će se odabrana faktura poslati.

 

U slučaju bilo kakvih problema s funkcioniranjem novih modula, slobodno nam se obratite putem korisničke podrške.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon