Nova verzija Fakturka
Novosti iz fakturka
07.02.2023.

Nova verzija Fakturka

Fakturko
Fakturko Team

Objavili smo novu verziju Fakturka - 6.2

Od najvažnijih promjena, izdvojili smo sljedeće:

Novosti u e-računima

Sukladno posljednjim najavama, pitanje je dana kada će svi poduzetnici biti obavezni slati e-račune. E-računi na značajan način olakšavaju slanje, odnosno primanje dokumenata kao i evidenciju uplate.

U novoj verziji Fakturka, omogućili smo slanje fakture (izlaznog računa) koja je kreirana u Fakturku u sklopu attachmenta pojedinog e-računa. To ukratko znači da će klijent koji primi vaš e-račun, u sklopu dokumenta vizualizacije dobiti i PDF računa koji ste kreirali na Fakturku. Prilikom kreiranja e-računa nije potrebno raditi dodatne radnje, već se ovaj proces odvija automatski.

Osim toga, omogućili smo i pregled statusa pojedinog e-računa direktno iz našeg sučelja. To možete provjeriti klikom na gumb "e-račun" u listi izlaznih faktura te odabrati "status e-računa". Odabirom ove opcije, prikazuje se modalni prozor u kojem se kronološki prikazuje status računa, koji uključuje slanje, validaciju, slanje klijentu te pregled računa od strane klijenta.

Niže je kraći video prikaz koji to ilustrira:

  

 

Promjene u modulu klijenata

Sukladno vašim željama, uveli smo mogućnost dodavanja hijerarhijske strukture osoba unutar firme/obrta, sa kontaktima. Ovo ažuriranje modula klijenta vam sada može služiti kao adresar osoba. Promjene su vidljive kod uređenja ili dodavanja novog klijenta - novo sučelje sada ima 3 gornja taba koja su podijeljena na općenite podatke o klijentu, kontakt podatke te sučelja za unos logotipa.

 

Slanje izlaznih faktura na više kontakata

Uveli smo mogućnost slanja dokumenata izlaznih faktura na više mail adresa. Novost je da se odabirom slanja pojedine fakture prikazuje i padajući menu sa popisom svih mailova koje ste unijeli u modulu klijenata. Možete odabrati jedan ili više mailova na koje će se odabrana faktura poslati.

 

U slučaju bilo kakvih problema s funkcioniranjem novih modula, slobodno nam se obratite putem korisničke podrške.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi Fakturko update - Poboljšanja u fiskalizaciji, upravljanju fakturama i sigurnosti

Saznajte sve o novom updateu Fakturka koji donosi poboljšanja u fiskalizaciji, dodatne tabove za lakše upravljanje fakturama i interaktivne filtere. Osigurajte svoje poslovanje uz najnovije sigurnosne nadogradnje.

Pročitajte priču
blog.5.image

Unos generičkih dokumenata

U Fakturku možeš sam nazvati dokument kako želiš te odabrati koje funkcije želiš da ima

Pročitajte priču
Icon