Što su neoporezivi primici?
01.01.1970.

Što su neoporezivi primici?

Fakturko

Što su neoporezivi primici, naknade i nagrade u firmi?

Neoporezivi primici, naknade i nagrade su novčani iznosi koje zaposlenik dobiva od svog poslodavca, a da se na te iznose ne plaća porez na dohodak i ne plaćaju se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Neoporezivi primici su propisani Zakonom o porezu na dohodak, a koji iznosi su neoporezivi ovisi o vrsti primanja. Primjeri neoporezivih primanja su naknade za prijevoz na posao i s posla, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, božićnice, uskrsnice i sl.

Naknade i nagrade su neoporezivi primici koji su posebno regulirani poreznim propisima, a njihova visina ovisi o uvjetima koje propisuje Zakon o porezu na dohodak.

Primjeri naknada i nagrada su naknada za troškove prijevoza na posao i s posla, naknada za smještaj, dnevnice za službeni put, troškovi prehrane i sl. Jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, uskrsnice, božićnice i ostale slične isplate također spadaju u ovu kategoriju.

Poslodavci su dužni obračunavati neoporezive iznose prilikom isplate plaće, i to na način da se prvo obračunaju svi porezni i doprinosni obveznici, a potom se na preostali iznos obračunaju neoporezivi iznosi.

Uz navedene neoporezive primice, postoje i druge olakšice koje smanjuju ukupni porez na dohodak, poput osobnog odbitka, olakšica za uzdržavane članove obitelji, troškova prijevoza na posao i sl.

Ukoliko ste zaposlenik, dobro je poznavati svoja prava vezana uz neoporezive primice, kako bi mogli na vrijeme i pravilno iskoristiti sve olakšice koje su vam na raspolaganju.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon