Matični broj tvrtke (MB)

Matični broj tvrtke (MB)

Što je matični broj tvrtke?

Matični broj tvrtke (MB) je identifikacijska oznaka poslovnog subjekta i upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Dodijeljuje ga Državni zavod za statistiku pri upisu u Registar poslovnih subjekata, a sastoji se od 8 znamenaka s vodećom 0.

Državni zavod za statistiku (DZS) vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon