Matični broj tvrtke (MB)

Matični broj tvrtke (MB)

Što je matični broj tvrtke?

Matični broj tvrtke (MB) je identifikacijska oznaka poslovnog subjekta i upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Dodijeljuje ga Državni zavod za statistiku pri upisu u Registar poslovnih subjekata, a sastoji se od 8 znamenaka s vodećom 0.

Državni zavod za statistiku (DZS) vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Novi izgled računa i ponuda u Fakturku

Pročitajte priču
blog.5.image

Fakture u 2024. godini

Novosti u Fakturku u 2024. godini

Pročitajte priču
Icon