Fakturko je dodao usluge / proizvode
Novosti iz fakturka
25.04.2023.

Fakturko je dodao usluge / proizvode

Fakturko
Fakturko Team

Fakturko je ponovno marljivo radio te je izbacio novu verziju svoje aplikacije. Fakturko je dogurao do verzije 8, koja donosi potpuno novi modul. Modul smo nazvali usluge/proizvodi, a omogućuje unos tvojih često fakturiranih usluga ili popis svih proizvoda.

Usluge / proizvodi i lager stanja

Klikom na "usluge/proizvodi" iz glavnog menija Fakturka, prikazuje se tablični prikaz unesenih stavki.

U prikazu je vidljiv naziv artikla, šifra artikla, cijena (razložena na ukupnu cijenu te na osnovicu i iznos poreza), jedinična mjera.

Uz to su dostupne informacije i o broju fakturiranih količina za pojedinu uslugu ili proizvod te stanje lagera, kao i status (aktivna/neaktivna stavka).

Sučelje unosa pojedine stavke usluge ili proizvoda izgleda:

 

Prilikom unosa, odnosno uređenja pojedine stavke, moguće je aktivirati lager, koji će dinamički umanjivati količinu pojedine stavke nakon fakturiranja. Lager također može ići i u negativnu vrijednost.

Novitet prilikom unosa cijena je i mogućnost unosa cijene sa i bez PDV-a. U slučaju da se unose cijene sa PDV-om, Fakturko će sam izračunati osnovicu te dodati PDV.

Također smo doradili sučelje unosa nove izlazne fakture, dio koji se odnosi na prijedloge prethodno unesenih proizvoda i usluga, odnosno stavaka u tvojem repozitoriju. Utipkavanjem nekoliko slova u naziv usluge/proizvoda, ponudit će se prijedlozi koji su podijeljeni na dva dijela. Lijevi dio sadrži prethodno unesene usluge/proizvode, a desni rezultate iz repozitorija usluga/proizvoda, s informacijama o trenutnom lageru i šifri proizvoda.

Pretraga radi prema kriteriju naziva stavke, opisu ili šifre.

Prijedlozi usluga

Modul proizvoda / usluga je dostupan korisnicima velikog paketa Fakturka. No, tijekom probnog razdoblja, omogućili smo svim korisnicima korištenje ovog modula.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon