Fakturko 3.0 - novosti
Novosti iz fakturka
29.05.2022.

Fakturko 3.0 - novosti

Fakturko
Fakturko team

Objavili smo novu verziju Fakturka, koji se sada nalazi u verziji 3.0!

U sklopu ove nadogradnje postoji puno noviteta, pa ćemo u ovom tekstu navesti najvažnije.

Izrada izlazne fakture

Iz temelja smo promijenili izgled i logiku sučelja za izradu izlazne fakture.

Novo sučelje za unos izlazne fakture se sada sastoji od 4 kartice unutar kojih se nalaze pojedine cjeline, odnosno setovi podataka. Prva kartica nudi mogućnost odabira klijenta, odnosno unos novog klijenta, ako on već nije upisan u Fakturku.

Odabirom željenog klijenta prikazat će se i osnovni pravni podaci, koji uključuju naziv klijenta, adresa, OIB te valutu u kojoj će se unositi iznosi usluga / proizvoda.

Unos nove fakture u Fakturka

Druga kartica sadrži podatke o fakturi u sklopu koje možete odabrati tip fakture - obična, storno fakture, fakturu za avansnu uplatu odnosno finalnu fakturu (sa stornom avansnih uplata).

Broj fakture se kao i do sada tvori od automatski generiranog rastućeg broja te dodatka na taj broj. Dodatak označava poslovnu jedinicu odnosno operatera te se tim informacijama može upravljati u postavkama izlaznih faktura i ponuda.

Novost u ovom sučelju je i mogućnost odabira opcije "Faktura je plaćena". U slučaju da odaberete ovu opciju, na PDF-u izlazne fakture će se pod datumom plaćanja ispisati "Plaćeno". Opcija je korisna u slučaju da ste već ranije primili uplatu za fakturu koju izdajete.

Pri dnu druge kartice se još i nalaze pravni podaci tvrtke/obrta koji izdaje fakturu, a također se sastoji od naziva, adrese, OIB-a, PDV ID broja (u slučaju da klijent ima sjedište izvan Hrvatske) te MBS.

Izrada fakture

Pri dnu se nalaze i grafički elementi fakture, a uključuju logotip tvrtke te pečat i potpis operatera. Ovim grafičkim elementima možete upravljati pod postavkama. U slučaju da ne želite da se neki od tih elemenata prikazuje na fakturi koju unosite, možete ih ukloniti klikom na crveni iksić pokraj grafike. Važno je imati na umu da će se kod sljedećeg unosa fakture te grafike ponovno učitati, sve dok ih ne uklonite ili promijenite u samim postavkama.

Treća kartica sadrži sučelje za unos usluga i proizvoda. Kao i do sada, usluge ili proizvode se unosi redak po redak. Moguć je unos kao umnožak sati i cijene sata ili samo kao ukupan iznos usluge/proizvoda bez količinske kvantifikacije. 

Unos fakture

Količinskom kvantifikacijom se može upravljati, pa je dovoljno kliknuti na polje "sati" ili "cijena / h" te promijeniti u tekst koji najbolje opisuje kvantifikaciju vaših usluga ili proizvoda.

Unos fakture

Niže se nalazi popis svih prethodno unesenih faktura klijenta. Klikom na broj neke fakture, usluge i proizvodi iz nje će se učitati u fakturu koju trenutno izrađujete. Na ovaj način možete značajnije ubrzati proces unosa faktura, posebno za ponavljajuće fakture.

Klikom na ikonicu upitnika (u stupcu stavke) prikazat će se kratak info za svaku od tih faktura, kako bi pregledali nazive usluga / proizvoda te pripadajuće cijene.

Unos fakture

Zadnja kartica "ostalo" sadrži podatke o dodatnoj napomeni (tekstu koji možete upisati, a koji će se ispisivati na dnu fakture), opciju za ispis QR (Bar koda za plaćanje) te mogućnost odabira izgleda fakture. Kroz neko vrijeme Fakturko će dodati i mogućnost odabira različitog dizajna fakture - za sada se tu nalazi samo jedan.

Izrada fakture

U sklopu novog sučelja za unos fakture, izradili smo i panel koji se uvijek prikazuje na desnoj strani sučelja, a sadrži osnovne informacije o fakturi te financijsku reevaluaciju svih unosa.

Unos nove fakture

Postavke faktura i ponuda

Kao najvažniji novitet u ovom dijelu sučelja Fakturka je mogućnost odabira zadanog broja dana za dospijeće plaćanja. Ova opcija vam olakšava unos fakture na način da se datum dospijeća nove fakture automatski podešava na današnji dan + broj dana koji ste odabrali u ovoj postavki. Naravno, datumom dospijeća plaćanja možete slobodno upravljati i mijenjati ga prema vašim potrebama, no ovo je samo pomoć koja može dodatno ubrzati unos nove fakture.

Unos fakture

Od ostalih noviteta, istaknuli bi i odabir omiljenog izgleda faktura, pa se tako pri dnu postavki može odabrati jedan od ponuđenih predložaka dizajna faktura. U budućnosti planiramo dodavati nove predloške.

Unos fakture

Ispis izlaznih faktura

U sklopu ispisa izlaznih faktura, pri dnu tablice dodali smo panel koji sadrži financijske podatke trenutnog pogleda faktura. Što to znači?

Npr. ako želite vidjeti koliko ste ukupno prometa napravili sa određenim klijentom, dovoljno je u tražilicu iznad tablice upisati naziv tog klijenta. Tada će se prikazati lista svih izlaznih faktura koje ste izdali tom klijentu, a pri dnu će biti prikazana osnovica, porez te ukupan iznos tih faktura.

Izrada fakture

Također smo doradili i opciju izvoza podataka, koja sada također sadrži ispis osnovice, poreza i ukupnog iznosa za izvezene podatke.

Osim ovih većih promjena, napravili smo i puno manjih, što kozmetičkih, što funkcionalnih nadogradnji. Nadamo se da će vam nova verzija Fakturka biti još bolja od prethodne, a kao i do sada - ako naiđete na bilo kakav problem pri korištenju s aplikacijom, u svakom trenutku nam se možete obratiti na podrska@fakturko.hr!

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

Novi Fakturko update - Poboljšanja u fiskalizaciji, upravljanju fakturama i sigurnosti

Saznajte sve o novom updateu Fakturka koji donosi poboljšanja u fiskalizaciji, dodatne tabove za lakše upravljanje fakturama i interaktivne filtere. Osigurajte svoje poslovanje uz najnovije sigurnosne nadogradnje.

Pročitajte priču
blog.5.image

Unos generičkih dokumenata

U Fakturku možeš sam nazvati dokument kako želiš te odabrati koje funkcije želiš da ima

Pročitajte priču
Icon