Koji su elementi ponude
01.01.1970.

Koji su elementi ponude

Fakturko

Elementi dokumenta ponude su važan dio poslovne komunikacije koji pomaže u prezentaciji ponude proizvoda ili usluga potencijalnim klijentima. Oni su obično sastavni dio poslovnog plana ili prijedloga projekta, a mogu biti predstavljeni i u drugim oblicima, kao što su e-pošta ili fizički tiskani materijali. U nastavku su opisani elementi dokumenta ponude koji su obično uključeni u takve dokumente.

 1. Naslov ponude

  Naslov ponude je prvi element dokumenta ponude koji bi trebao biti jasan i privlačan, te bi trebao sažeti ono što se nudi. Ovaj naslov obično uključuje naziv tvrtke, naziv proizvoda ili usluge koja se nudi i nekoliko riječi koje sažimaju ponudu.
 2. Sažetak ponude

  Sažetak ponude je kratka verzija onoga što se nudi i koja se obično nalazi ispod naslova ponude. Ovaj sažetak bi trebao biti dovoljno informativan da korisnici shvate što se nudi, ali ne previše dugačak da ih dosadno. Sažetak bi trebao sadržavati najvažnije informacije o proizvodu ili usluzi, kao što su njegove prednosti, cijena i vrijeme isporuke.
 3. Opis ponude

  Opis ponude bi trebao detaljnije objasniti što se nudi i kako bi proizvod ili usluga mogli koristiti klijenti. Ovaj opis bi trebao biti napisan na jasan i privlačan način, te bi trebao sadržavati sve bitne informacije o proizvodu ili usluzi. Opis ponude bi trebao uključivati informacije o prednostima proizvoda ili usluge, njegovim značajkama, kako će proizvod ili usluga koristiti klijentu i što je to što čini proizvod ili uslugu jedinstvenom.
 4. Cijena

  Cijena je bitan element ponude koji korisnicima govori koliko košta proizvod ili usluga. Cijena bi trebala biti jasno označena i lako vidljiva, te bi se trebala nalaziti u blizini naziva proizvoda ili usluge. U dokumentu ponude cijena bi trebala biti detaljno objašnjena, što uključuje pojedinosti o načinu plaćanja, rokovima plaćanja, uvjetima plaćanja, popustima i sl.
 5. Rokovi isporuke i dostupnost

  U dokumentu ponude bi trebalo navesti rokove isporuke i dostupnost proizvoda ili usluga, što uključuje vrijeme koje je potrebno za proizvodnju ili izvršenje usluge, vrijeme isporuke i dostupnost proizvoda ili usluga na tržištu. Ovi detalji bi trebali biti navedeni na jasan i transparentan način kako bi korisnici mogli donijeti informirane odluke.
 6. Garancija i politika povrata proizvoda

  Garancija i politika povrata proizvoda su važni elementi ponude jer korisnicima daju osjećaj sigurnosti i povjerenja u proizvod ili uslugu. U dokumentu ponude bi se trebale navesti detaljne informacije o garanciji i politici povrata, što uključuje trajanje garancije, uvjete i ograničenja garancije, uvjete povrata i sl.
 7. Kontaktni podaci tvrtke

  Kontaktni podaci tvrtke su ključni element ponude jer korisnicima omogućuju da se obrate tvrtki s pitanjima i upitima. U dokumentu ponude bi se trebali navesti detaljni kontaktni podaci tvrtke, kao što su adresa, telefonski broj, e-mail adresa i druge informacije za kontakt.
 8. Prilozi

  Prilozi u dokumentu ponude mogu uključivati slike proizvoda, tehničke specifikacije, primjere radova, reference i druge relevantne materijale koji će korisnicima pomoći da bolje razumiju ponudu i donesu informirane odluke.
 9. Uvjeti

  Uvjeti su važni element ponude koji treba uključiti uvjete i odredbe koje se primjenjuju na ponudu. U dokumentu ponude bi se trebali navesti detaljni UV uvjeti koji se primjenjuju na proizvod ili uslugu, što uključuje uvjete plaćanja, uvjete isporuke, uvjete povrata i sl.

   

   

  Kao zaključak možemo navesti da je dokument ponude važan alat koji pomaže tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge potencijalnim klijentima. Elementi dokumenta ponude koje smo naveli su ključni za privlačenje i zadržavanje korisnika, stoga bi trebali biti jasno navedeni i predstavljeni na privlačan način.
Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite jednomjesečnu besplatnu probu Velikog paketa za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Ispis vlasnika obrta, promjene za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Omogućili smo zaseban ispis vlasnika obrta te smo promijenili izgled dokumenata u slučaju da nisi u sustavu PDV-a

Pročitajte priču
blog.5.image

Vizualizacija ulazne fakture

Omogućili smo vizualni pregled unesenih ulaznih faktura

Pročitajte priču
Icon