Fakturko novim korisnicima daje besplatno 6 mjesečno korištenje Velikog paketa!
Registrirajte se
Brisanje faktura
Novosti iz fakturka
15.09.2022.

Brisanje faktura

Fakturko
Fakturko Team

Nakon dugo vremena u Fakturko je došla dosta tražena funkcionalnost - brisanje faktura.

Zašto smo toliko čekali s uvođenjem ove funkcionalnosti?

Ona je bila izrađena još davno, no zbog negativnog korisničkog iskustva smo je uklonili. Često se događalo da su korisnici brisali pojedine fakture, što je dovelo do pojave "rupa" u slijednom, rastućem nizu brojeva faktura. Zbog toga smo odlučili tu funkciju ukloniti.

Danas smo objavili novu verziju Fakturka koja ima funkcionalnost brisanja faktura, no ona je ograničena uvijek samo na zadnje kreiranu fakturu. Što to znači?

Tipka "obriši fakturu" će se prikazivati u listi izlaznih faktura, ali samo na zadnje izdanoj fakturi. Na taj način ne možete napraviti rupe u slijednom nizu faktura te se pogreške smanjuju na najmanju moguću mjeru.

Brisanje faktura

Klikom na gumb "obriši fakturu" prikazuje se dijaloški okvir s radnjama za potvrdu i poništavanje brisanja.

Potvrda brisanja

Napominjemo da jednom obrisana faktura se više ne može vratiti, tako da vodite računa o tome.

Ostale novosti u izlaznim fakturama

Osim mogućnosti brisanja izlazne fakture optimizirali smo brzinu učitavanja PDF-a izlaznih faktura te bi se oni sada trebali prikazivati višestruko brže. Osim toga smo napravili i sitne kozmetičke zahvate na samom predlošku faktura, u svrhu što boljeg iskorištavanja praznog prostora na fakturi.

Podijelite članak:

Zainteresirani za Fakturka?

Iskoristite polugodišnju besplatnu probu za testiranje sustava za izradu faktura, ponuda i praćenje financija

Više novosti

blog.5.image

Dorade sučelja pregleda izlaznih faktura

Novosti u sučelju pregleda izlaznih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Odaberite dizajn izlaznih faktura i ponuda

Novost u Fakturku - mogućnost odabira različitih dizajna faktura i ponuda

Pročitajte priču
Icon