Barkod za plaćanje

Barkod za plaćanje

Što je barkod za plaćanje?

Barkod za plaćanje na izlaznoj fakturi je linija kodova koja sadrži informacije za plaćanje te se može skenirati kako bi se ubrzao proces plaćanja i uklonile greške u unosu podataka.

Barkod obično sadrži informacije o proizvodu/usluzi, kao što su naziv proizvoda, cijena, količina, jedinica mjere i identifikacijski broj proizvoda. Barkod može biti standardni ili jedinstveni za svaki proizvod ili uslugu.

Postoje različite vrste barkodova koje se mogu koristiti na izlaznim fakturama, kao što su EAN, UPC, Code 128, QR kod i drugi. Odabir odgovarajuće vrste barkoda ovisi o vrsti proizvoda ili usluge koja se prodaje, kao i o zahtjevima kupaca i tržišnim trendovima.

Podijelite članak:

Više novosti

blog.5.image

E računi i storno računi iz liste faktura

Kreiraj e-račun ili storno ranijeg računa izravno iz liste svih faktura

Pročitajte priču
blog.5.image

Što vam nudi Fakturko?

Što Fakturko nudi u izradi faktura, ponuda i ostale dokumentacije

Pročitajte priču
Icon